Hendrik Viaene deed zijn plechtige communie in het pre-I-pad-tijdperk. Postzegels verzamelen was voor veel tieners toen een geliefkoosde hobby, zo ook voor Hendrik. Via de filatelie raakte Hendrik ook geïnteresseerd in de heemkunde. "Ik ben altijd postzegels uit alle landen blijven verzamelen, al stond die activiteit even op een lager pitje. Dertig jaar geleden sloot ik me aan bij de filatelieclub van Lichtervelde en nog even later bij de filatelistische studiekring Wefis uit Oostende. Daarmee was de stap naar heemkunde gezet. Postzegels vertellen je immers het verhaal van mensen en gebeurtenissen die belangrijk waren doorheen de geschiedenis."
...

Hendrik Viaene deed zijn plechtige communie in het pre-I-pad-tijdperk. Postzegels verzamelen was voor veel tieners toen een geliefkoosde hobby, zo ook voor Hendrik. Via de filatelie raakte Hendrik ook geïnteresseerd in de heemkunde. "Ik ben altijd postzegels uit alle landen blijven verzamelen, al stond die activiteit even op een lager pitje. Dertig jaar geleden sloot ik me aan bij de filatelieclub van Lichtervelde en nog even later bij de filatelistische studiekring Wefis uit Oostende. Daarmee was de stap naar heemkunde gezet. Postzegels vertellen je immers het verhaal van mensen en gebeurtenissen die belangrijk waren doorheen de geschiedenis."In Ardooie was inmiddels een heemkundige kring actief. Hendrik Viaene sloot zich daar graag bij aan en hij werd ook aangesproken om een artikel te schrijven voor het jaarboek. 'Oorlogslied' was de titel van zijn eerste bijdrage. Maar wie een tekst van een soldatenliedje verwachtte, was eraan voor de moeite. Een zetduiveltje had van het oorlogsleed een oorlogslied gemaakt. Hendrik beschreef in zijn artikel de lotgevallen van Ardooienaren die verplicht te werk gesteld waren in Duitsland en in Oostenrijk. Hij bracht ook het verhaal van schilder Roger Stragier. "Na zijn dagtaak fietste Roger nog even naar zijn keppe in plaats van direct naar huis te rijden. Het heeft zijn leven gered want op dat moment werd het huis van de familie Stragier in de Stationsstraat gebombardeerd. Vader en moeder Stragier verloren er het leven."Hendrik Viaene schreef nog verschillende bijdragen over de oorlogsjaren in Ardooie. Om een waarheidsgetrouwe beschrijving te geven van Ardooie tijdens de Eerste Wereldoorlog kon Hendrik de verslagen van de gemeenteraad uitpluizen en de notulen van het schepencollege. "Christine Hollevoet bezorgde me ook een dagboek van een zuster uit de Heilige Kindsheid. Deze bevatte een schat aan informatie uit die jaren."In vele jaarboeken brengt Hendrik Viaene ook het verhaal van de tram die in Ardooie passeerde. Ardooie lag op een belangrijke tramlijn in Midden-West-Vlaanderen. Later werd de tramlijn vervangen door een bus. En wie kent nog de 'groene' en de 'rode' bus? "Ook de trein heeft mij altijd geboeid. Als kind woonde ik op een boogscheut van het station van Ardooie, meer bepaald in de conciërgewoning van wat nu Sioen is. Ik wilde dan ook alles weten over de geschiedenis van de stations van Ardooie en de Kortekeer. Samen met Luc Vanneste spoorde ik verschillende keren naar Brussel en Gent om er de NMBS-archieven te raadplegen. Op het kadaster in Brugge kwamen we meer te weten over de precieze ligging van de stations in ons dorp", vertelt Hendrik."Het is bijzonder boeiend om in de geschiedenis van de gemeente te duiken, maar het vereist wel heel wat opzoekingswerk", vervolgt hij. Gelukkig kan hij rekenen op wat hulp. "Jaarlijks zijn er in onze heemkundige kring enkele interessante lezingen. Erevoorzitter Lucien Van Acker is een levende encyclopedie wat betreft de geschiedenis van de gemeente. Martin Callens heeft dan weer een uitgebreid fotoarchief en Beverenaar Walter Cnudde beschikt over heel wat interessante en bruikbare info."Wat zijn volgende bijdrage in het zestiende jaarboek wordt, daarover moet Hendrik nog even nadenken. "Maar misschien zijn er wel jongeren die een verhaal op papier willen zetten? Bijvoorbeeld over de ontstaansgeschiedenis van de jeugdbewegingen in de gemeente. Onze recentste geschiedenis zal ook lokaal erfgoed worden", besluit Hendrik Viaene. (JM)