Dat er in Blankenberge een nieuwe westelijke strekdam zou komen om de problematiek van de verzanding in de havengeul tegen te gaan, was al langer bekend. Ondertussen is er een akkoord bereikt over hoe die dam er zal uitzien: het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de stad hebben gekozen voor een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt. De effectieve uitvoering ervan, is voorzien tegen 2021.
...

Dat er in Blankenberge een nieuwe westelijke strekdam zou komen om de problematiek van de verzanding in de havengeul tegen te gaan, was al langer bekend. Ondertussen is er een akkoord bereikt over hoe die dam er zal uitzien: het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de stad hebben gekozen voor een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt. De effectieve uitvoering ervan, is voorzien tegen 2021.De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee die op zeer korte termijn verzandt. Jaarlijkse stormen leiden tot een snelle verzanding van de havengeul en een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het langdurige uitbaggeren hiervan zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven. Daarbij komt ook nog de sterke erosie van het strand van Wenduine die voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge zorgt.In 2017 startte MDK in opdracht van Vlaams minister Ben Weyts een studie om een structurele oplossing te bekomen voor beide onderhoudsintensieve locaties. Binnen deze studie zijn meerdere ontwerpscenario's onderzocht. Daarna zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op vlak van effectiviteit, namelijk in hoeverre de aanzanding in Blankenberge en de erosie in Wenduine zijn teruggedrongen, op vlak van nautische toegankelijkheid, zwemveiligheid, kustveiligheid, landschappelijke en belevingsaspecten, kosten-efficiëntie en milieueffecten. Voor Wenduine ligt de oplossing in de bouw van een strandhoofdenveld vóór het centrum van Wenduine. Deze strandhoofden (in de volksmond gekend als golfbrekers) zullen zorgen voor een stabieler strand waardoor minder erosie optreedt. Dat betekent ook minder onderhoudssuppleties en minder zandtransport richting Blankenberge. In Blankenberge werd eerder al de locatie voor de dam vastgelegd. Er werd gekozen voor een dam ten westen van de havengeul. Deze dam is in staat om het zandtransport langs de kust beter tegen te houden en zo de verzanding van de havengeul sterk te reduceren.De verschillende varianten van zo'n nieuwe dam werden intussen besproken met de belanghebbenden. Uiteindelijk keurde het college van burgemeester en schepenen de optie voor een nieuwe hellende lage westelijke dam goed. Zo staan de neuzen voor de meest effectieve en kostenefficiënte oplossing in dezelfde richting. Zo'n hellende dam vermindert niet enkel het zandtransport naar de havengeul, maar beperkt tegelijkertijd ook de hinderlijke stromingen aan de kop van de dam. Dat is van belang bij het in- en uitvaren van de haven. De hellende dam zal door de getijwerking aangroeien met algen en zal hierdoor dus niet toegankelijk zijn. Het bestaande betonnen westerstaketsel zal bij deze werken ook afgebroken worden wat zal zorgen voor een open, aantrekkelijker uitzicht op zee. Het knooppunt waar de havenwandeling, het strand en de dam samenkomen, zal verfraaid worden. Het project wordt geraamd op 19 miljoen euro (incl. BTW) en wordt gefinancierd door MDK en stad Blankenberge. MDK zal hierbij de basisinfrastructuur bekostigen, de stad staat in voor de architecturale afwerking. In de komende maanden werkt MDK het ontwerp van de hellende dam verder uit, waarna de nodige vergunningen worden aangevraagd. De effectieve start van de werken na de aanbestedingsfase en de vergunningenfase is voorzien tegen 2021.(WK)