In tegenstelling tot de resultaten van 2018 zijn verenigingen uitgesproken pessimistisch over hun financiële situatie: 49 procent zag hun financiële situatie achteruitgaan in de laatste twaalf maanden (tegen 19 procent in 2018). Volgens 95 procent van hen is deze achteruitgang het gevolg van de Covid-19-crisis. Een derde ziet geen verbetering in het komend jaar.
...

In tegenstelling tot de resultaten van 2018 zijn verenigingen uitgesproken pessimistisch over hun financiële situatie: 49 procent zag hun financiële situatie achteruitgaan in de laatste twaalf maanden (tegen 19 procent in 2018). Volgens 95 procent van hen is deze achteruitgang het gevolg van de Covid-19-crisis. Een derde ziet geen verbetering in het komend jaar. Verenigingen in de sectoren cultuur en vrije tijd en ontwikkelingssamenwerking zien hun financiën het meest verslechteren. Maar geen enkele sector blijft gespaard: ook de sociale sector, de gezondheidssector en leefmilieu en dierenwelzijn zijn getroffen, zegt de KBS. Door de gezondheidscrisis moeten veel organisaties hun financiële reserves aanspreken, voor zover ze die hebben. 47 procent doet dit al of is van plan om dat te doen. Dat is het vaakst het geval bij verenigingen in cultuur en vrije tijd, gezondheid en ontwikkelingssamenwerking. Subsidies blijven stabiel en zijn de belangrijkste inkomstenbron van verenigingen: 70 procent doet er een beroep op. Subsidies maken 63 procent uit van de totale inkomsten van verenigingen die aankloppen bij openbare instellingen. Voor andere inkomsten is de situatie minder rooskleurig dan in 2018. In de afgelopen twaalf maanden zag 65 procent van de verenigingen de opbrengst uit verkoop (bijvoorbeeld stickers, wafels...) dalen. Ongeveer een derde van de verenigingen noteerde ook minder giften van particulieren. De Covid-19-crisis heeft niet geleid tot opmerkelijk meer ontslagen: slechts 15 procent van de verenigingen moest in de afgelopen twaalf maanden personeel ontslaan (tegen 12 procent in 2018). Wel stellen bijna 3 op de 10 verenigingen nieuwe aanwervingen uit. Sinds het begin van de crisis zag 33 procent van de verenigingen het aantal vrijwilligers met gemiddeld de helft terugvallen. De barometer van de KBS geeft een overzicht van de financiële gezondheid van het verenigingsleven. Ipsos ondervroeg voor de peiling in september en oktober bijna 700 verenigingen die geregistreerd zijn op www.goededoelen.be.