Eerder deze week slaakte Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) een noodkreet. Naar eigen zeggen kreeg het Brugse gemeenteraadslid de voorbije weken meermaals meldingen binnen over incidenten met transmigranten (diefstallen, pogingen tot inbraak, sluikstorten en illegaal aftappen van elektriciteit, red.) in Zeebrugge.
...

Eerder deze week slaakte Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) een noodkreet. Naar eigen zeggen kreeg het Brugse gemeenteraadslid de voorbije weken meermaals meldingen binnen over incidenten met transmigranten (diefstallen, pogingen tot inbraak, sluikstorten en illegaal aftappen van elektriciteit, red.) in Zeebrugge. Hij wil burgemeester Dirk De fauw (CD&V) daarover interpelleren op de eerstvolgende 'virtuele' gemeenteraad in Brugge, op dinsdag 28 april.De Brugse burgemeester reageert fel op de 'noodkreet' van Stefaan Sintobin. "Het Vlaams Belang probeert de bevolking te doen geloven dat alle grote en kleine criminaliteit in Zeebrugge veroorzaakt wordt door de transitmigranten, wat zeker het geval niet is. Deze partij verspreidt ook het foute beeld dat Zeebrugge overspoeld wordt door transitmigranten", aldus Dirk De fauw, die zijn standpunt staaft met cijfers."In maart werden er 244 transitmigranten aangetroffen in West-Vlaanderen. Dit is een historisch laag cijfer. De reden? Door de coronacrisis hebben vele landen hun grenzen gesloten en geraken ze Europa niet meer binnen. Maar diegenen die hier wel zijn, blijven iets langer rondhangen, omdat er minder trafieken zijn naar Engeland.""Ter vergelijking: in januari ging het nog om 406 vluchtelingen, in februari om 310 transitmigranten. Ook voor april is er een duidelijke daling, met tot nu toe amper 55 vluchtelingen in twee weken. In totaal zijn er dit jaar 1.015 vluchtelingen aangetroffen. In 2018 waren dat er in een volledig jaar 7.078 en in 2019 nog 4.738. Het gaat om cijfers van de federale politie. De recentste cijfers voor Zeebrugge zijn, voor de tweede week van april, 27 vluchtelingen. Vijftien hen werden betrapt in het havengebied."Volgens de Brugse ziet de lokale politie geen signicifante stijging van de criminaliteit in Zeebrugge. Er waren in april zeven vandalenstreken, vijf diefstallen uit voertuigen en vier fietsdiefstallen. "Mijns inziens gaat het om een subjectief onveiligheidsgevoel. Door corona zitten veel meer Zeebruggenaren thuis en dus hebben ze meer tijd om vluchtelingen waar te nemen. Vier Facebookpagina's - Onleefbaar Zeebrugge, Leefbaar Zeebrugge, Zeebrugse Nachtkijkers en Zeebrugge zinkt - wisselen in Zeebrugge voortdurend en razendsnel berichten uit en maken melding van soms uit de lucht gegrepen boodschappen. Tergen die snelheid kan het officiële Buurtinformatienetwerk niet op.""Er is geen afdoende politieke oplossing voor de transmigrantenpolitiek. Noch op Europees noch op internationaal diplomatiek niveau. Het is al te gemakkelijk om dan een plaatselijk burgemeester verantwoordelijk te stellen. Toch worden maximale inspanningen geleverd, onder meer in de financiering van beveiligingsinfrastructuur. Met Europese subsidies voor een bedrag van 2,5 miljoen euro wordt dit jaar een cameraschild rond Zeebrugge opgezet. Op maar liefst 35 plaatsen in de brede omgeving worden ANPR-camera's geplaatst en wellicht ook bewakingscamera's op de zeedijk van de strandwijk in Zeebrugge.""De Britse overheid (UK Border Force) ondersteunde het havenbestuur en negen Zeebrugse bedrijven met 3,3 miljoen euro om in afsluitingen en bewakingsmiddelen te voorzien", vervolgt Dirk De fauw. "De federale politie kreeg 800.000 euro toegeschoven. De inzet van een drone wordt voorbereid. Sommige initiatieven hebben omwille van de Coronacrisis wel onvermijdelijk enige vertraging opgelopen."De politiediensten blijven zich inzetten, maar kunnen dit niet aan een hoog niveau gedurende een langere periode volhouden. Daar zijn volgens de Brugse burgemeester twee verklaringen voor. "Hun aandacht is nu vooral gefocust op het toezicht op de beschermingsmaatregelen inzake corona. Bovendien dweilen zij al jaren met de kraan open. Soms worden wel mensensmokkelaars aangehouden en berecht, maar transmigranten zelf krijgen meestal op bevel van de dienst Vreemdelingenzaken een papiertje toegeschoven met het bevel het grondgebied te verlaten, wat zij natuurlijk niet doen.""Nu politiemensen zelf bij het oppakken van vreemdelingen bijkomende risico's op besmetting vrezen is de bereidheid om dit te blijven doen ook al beperkter", weet de burgemeester. "Dat is zeker zo nu de dienst Vreemdelingenzaken liet weten dat het aantal verblijvers in gesloten centra moet worden beperkt en anderen worden vrijgelaten. Transmigranten die worden gevat in een poging de haven binnen te dringen worden dikwijls gewoon verjaagd, zonder dat er verdere gerechtelijke actie volgt...."Transmigranten die rondhangen in Zeebrugge worden niet meer stelselmatig opgepakt en overgebracht, want bij elke overbrenging moeten politiecombi's en cellen worden ontsmet, maar door een politieploeg ter plaatse gefotografeerd en geïdentificeerd. "Dat laatste moet herkenning bij het plegen van misdrijven toelaten, bijvoorbeeld door vergelijking met beelden van transmigranten die aan de autodeuren voelen of die slotvast zijn. Als ze al in rechtstreeks verband met een misdrijf kunnen worden gebracht, worden ze uiteraard wel gearresteerd en ter beschikking van het gerecht gesteld", zegt Dirk De fauw.Om doeltreffend op te treden moeten meerdere politieploegen tegelijk optreden. De grootschalige acties 'Eastpack' en 'Northpack' zijn sinds medio maart opgeheven omdat daar te weinig politiemiddelen en manschappen bij de verschillende politiediensten momenteel ter beschikking zijn.Wat tot slot de naleving van het samenscholingsverbod en de verplichte sociale distancing betreft, heeft repressief optreden volgens Dirk De fauw ook weinig zin. "Transmigranten beschikken meestal over onvoldoende geld om 250 euro boete te betalen en kunnen van de politie enkel een waarschuwing krijgen. Omdat rechtstreekse contacten en aanrakingen met de plaatselijke bevolking - op een enkel incident na - vrijwel niet voorkomen, is de volksgezondheid in Zeebrugge ook niet echt in gevaar door de aanwezigheid van transmigranten."De Brugse burgemeester blijft dan ook achter zijn 'humane aanpak'tegenover transmigranten staan. "We moeten die mensen én de vrijwilligers die hen steunen niet nodeloos opjagen. Wat de Zeebrugse pastoor Fernand Marechal doet, tijdens deze coronatijd picknickmandjes aan de deur van zijn pastorie plaatsen voor vluchtelingen én kansarme Zeebruggenaren, in plaats van soep te bedelen in de kerk, is een mooie daad. Als de pastoor en de Zeebrugse vrijwilligers de vluchtelingen geen eten geven, worden die bijna gedwongen om te stelen..."