Dat de bevolking van Heist wakker ligt van het project is duidelijk. Op de infomarkt kwamen ze met meer dan duizend de plannen inkijken. "Voor het eerst hielden we een infomarkt in de plaats van een infovergadering. Een tiental deskundigen van openbaar domein, het gemeentebestuur, het studiebureau en de projectontwikkelaars van de Heldentorens gaf aan de hand van informatiepanelen een antwoord op een pak praktische vragen", weet schepen Philippe Vlietinck.
...

Dat de bevolking van Heist wakker ligt van het project is duidelijk. Op de infomarkt kwamen ze met meer dan duizend de plannen inkijken. "Voor het eerst hielden we een infomarkt in de plaats van een infovergadering. Een tiental deskundigen van openbaar domein, het gemeentebestuur, het studiebureau en de projectontwikkelaars van de Heldentorens gaf aan de hand van informatiepanelen een antwoord op een pak praktische vragen", weet schepen Philippe Vlietinck."De aanleg van de A11, waardoor heel wat verkeer afgeleid wordt, was de trigger en gaf de mogelijkheid om de inkom van Heist volledig te hertekenen. Daardoor kunnen we op de Elizabetlaan van vier rijstroken naar twee rijstroken. Er komen twee ovondes die een vlotte doorstroming van het verkeer moeten te garanderen. Door de rijstroken tot één in elke rijrichting te beperken, krijgen we vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk een brede, aangename wandelboulevard. Een van de pronkstukken wordt onze unieke fietsboulevard. Daarnaast komt er een esplanade, een soort Ramblas waar men aangenaam kan winkelen en kuieren. De tram blijft in zijn huidige bedding. Ondergronds was financieel niet haalbaar." "Ook het Heldenplein wordt volledig heraangelegd. Onder het plein komt er een rotatieve parking voor kortparkeren die plaats biedt aan 250 wagens. Het Vissershuldeplein, superbelangrijk voor de Heistenaars, krijgt een complete make-over. Het pleintje wordt hersteld in zijn authenticiteit. Tot de jaren negentig was het een gezellig pleintje met paravangs, zoals in Blankenberge aan de haven. Die windschermen komen terug en er komen gezellige banken waardoor het Vissershuldeplein een aangename verpozingsruimte wordt. Wat de grootste bekommernis van de inwoners van Heist is? Uiteraard een aantal persoonlijke zaken: Waar moet ik parkeren? Hoe kunnen we onze woning bereiken? Welke impact hebben de werken op onze leefomgeving? Er doken ook verschillende algemene vragen op. Wat gebeurt er met het standbeeld op het Heldenplein? We vonden met het college een duurzaam en prominent alternatief. Het standbeeld wordt ter hoogte van de Parkstraat en de Elizabetlaan geplaatst. Heel wat Heistenaars vroegen of carnaval en Kneistival doorgaan. Het is onze bedoeling om het Heldenplein uit te bouwen tot een warme evenementensite.""Waar er bij de Heistenaars aanvankelijk was scepticisme heerste, merkten we na de uitleg en het bekijken van de plannen vooral veel enthousiasme. De lokale economie uitte haar bezorgdheid over de bereikbaarheid tijdens de werken. De werken zullen vijf jaar duren. Eerst pakken we de zuidelijke inrichting aan. Daarna de noordelijke. Het Heldenplein komt als allerlaatste aan de beurt. De uitdaging van de gemeente is: zorgen dat Heist al die tijd werkbaar en leefbaar blijft. De kostprijs van de vernieuwing? Los van de drie Heldentorens, een private investering van Neutelings Riedijk Architects, spreken we over een investering van 20 miljoen euro."Alle informatie zal tijdens de werken permanent tentoongesteld worden op de tweede verdieping van toerismekantoor in de Knokkestraat. Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren, gedurende de volledige werken. Eventuele wijzigingen in timing, fasering of werfzone zullen er telkens gecommuniceerd worden.(DM)