Op provinciaal vlak neemt Hein het roer over van Gust Boudrez. In Tielt deed hij dat eerder al van Hugo Callens. De Damiaanactie zet zich al jaren in voor de strijd tegen lepra, tuberculose en andere verwaarloosde armoedeziektes. "We engageren ons om het werk van pater Damiaan zaliger voort te zetten", vertelt Hein. "We hopen vooral dat we voor dit goede doel nog meer vrijwilligers vinden die zich er voor willen inzetten. Ik was ongeveer tien jaar een gewone medewerker van de Damiaanactie en woonde ook al eens een provinciale vergadering bij. Op die manier werd me gevraagd om op beide fronten het voorzitterschap op mij te nemen."
...