Door het coronavirus kwam de Heemkring de voorbije maanden niet meer samen. Toch zetten de leden het werk van thuis uit verder. Dat werk bestaat onder andere uit het ordenen en digitaliseren van het rijke archief van Dom Tillo Van Biervliet die een expert was in de Gitse geschiedenis. "Daarnaast proberen we ook het Gitse erfgoed te bewaren of in ere te herstellen", vertelt Mark Broucke. "Zo richtten we in 2018 onze aandacht op de twee zitbanken langs de Bruggestraat die dringend aan herstelling toe waren." Het gemeentebestuur had wel oren naar de verzuchtingen van de heemkring en maakte werk van twee nieuwe zitbanken die exacte kopieën zijn van de originelen, een investering van 3.000 euro. Het fijne houtsnijwerk werd gedaan door Rudy Dewulf uit Beveren.
...

Door het coronavirus kwam de Heemkring de voorbije maanden niet meer samen. Toch zetten de leden het werk van thuis uit verder. Dat werk bestaat onder andere uit het ordenen en digitaliseren van het rijke archief van Dom Tillo Van Biervliet die een expert was in de Gitse geschiedenis. "Daarnaast proberen we ook het Gitse erfgoed te bewaren of in ere te herstellen", vertelt Mark Broucke. "Zo richtten we in 2018 onze aandacht op de twee zitbanken langs de Bruggestraat die dringend aan herstelling toe waren." Het gemeentebestuur had wel oren naar de verzuchtingen van de heemkring en maakte werk van twee nieuwe zitbanken die exacte kopieën zijn van de originelen, een investering van 3.000 euro. Het fijne houtsnijwerk werd gedaan door Rudy Dewulf uit Beveren. Beide banken staan langs de Bruggestraat en hebben een link met Albrecht Rodenbach. De originelen werden geplaatst in 1956 ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van Rodenbach. Door velen wordt 1956 beschouwd als hét Rodenbachjaar bij uitstek doordat de feestelijkheden in Roeselare heel groots werden opgevat en door een ongezien aantal mensen waren bijgewoond. Zo trokken twee gedenkstoeten met 2.300 deelnemers, 9 wagens en 5 muziekkorpsen door de straten van Roeselare en was er een groot massaspel in open lucht met 600 uitvoerders en een tribune met 5.000 plaatsen. Het zijn aantallen waar we in coronatijden alleen maar van kunnen dromen. Maar ook Gits deelde in de feestelijkheden. Doordat Rodenbach graag een wandeling maakte van Roeselare via Het Land van Belofte over de Gitsberg en via de holle weg weer terug, werd beslist een Rodenbachpad van ongeveer 10 kilometer van Roeselare naar Gits en terug uit te stippelen. In Gits werden twee rustbankjes geplaatst, één met zicht op Roeselare en één met zicht op Gits. De inhuldiging werd bijgewoond door twee zangkoren, de burgemeesters van Roeselare, Hooglede en Gits en vele belangstellenden.Op de eerste bank vinden we de spreuk 'Vliegt de Blauwvoet, storm op zee!'. Rodenbach haalde de Blauwvoet, een symbool voor zijn Vlaamse beweging, uit een roman van Hendrik Conscience 'De Kerels van Vlaanderen'. Het is een historische roman uit 1871 over een middeleeuwse volksstam 'De Kerels'. In het boek vertelt kerelsdochter Dakerlia over de visarend met blauwe poten die ze zag tijdens haar bewogen zeereis van Witzand naar Sandeshove (het latere Nieuwpoort). De Kerels van de Blauwkust noemden zichzelf ook 'Blauwvoeten', dus moedige en behendige stuurlieden. De Blauwvoet verwijst dus origineel naar een visarend en niet naar een meeuw of Jan-van-Gent zoals hij vaak afgebeeld wordt. Verder in het boek beschrijft ene Wulf een ontzettende storm na het verschijnen van de vogel, vandaar de spreuk 'Vliegt de Blauwvoet, storm op zee'. Daarnaast vinden we op het bankje ook een afbeelding van een Blauwvoet, een Vikingschip en het logo van VTB, de toenmalige Vlaamse Toeristenbond die verantwoordelijk was voor de plaatsing. De tweede bank met zicht op Gits draagt de spreuk 'Uit houwe trouwe wordt Moerenland herboren'. Dit is een citaat uit het toneelstuk 'Gudrun' van Albrecht Rodenbach, geschreven in 1876. Moerland is een verzonnen land uit de derde eeuw ergens rond de Noordzee. In het stuk wil Gudrun verenigd worden met haar geliefde Herwig ondanks sterke tegenstand. Dat lukt omdat ze trouw blijft aan haar geliefde en de eigen volksaard. Gudrun groeide uit tot een symbool van de katholieke Vlaamse meisjesbeweging. Ze werd het beeld van trouw aan de volksaard en aan Vlaanderen. Naast de spreuk vind je de afbeelding van een eikenblad. De eik staat symbool voor kracht, onoverwinnelijkheid en het eeuwig leven. Op deze bank is een afbeelding van de Vlaamse Leeuw en het logo van de VTB te vinden. Op de dag van de inhuldiging werd een picknick gehouden in hoeve Deruyter die vanaf toen de naam 'Gudrunhoeve' kreeg."We zijn met de heemkring uiteraard heel blij met de komst van de nieuwe banken", vertelt Mark. "We hadden dit alles graag feestelijk ingehuldigd, maar de coronamaatregelen laten dat niet toe. Toch zitten we niet stil. Zo ijveren we momenteel voor het herplaatsen van de blauwe waterpomp langs de Gitsbergstraat, die verwijderd werd door de werken en het restaureren van een oude vlag van de Boerenjeugd, de huidige KLJ", klinkt het tot besluit. (EV)