Dementie heeft veel gezichten en treft mensen in onze eigen omgeving. Wie lijdt aan dementie en wie zorgt voor iemand met dementie, ervaart de beperkingen: sociaal, emotioneel, fysiek,...D e wetenschappelijke kennis over dementie neemt toe. Maar begrijpen we daarmee de mens die aan d...