Dinsdagvoormiddag marcheerden 60 havenarbeiders in oranje werktenue van het station van Zeebrugge naar het bedrijf Middlegate Europe op de Transportzone. De kmo is één van ondernemingen - samen met de Antwerpse reus Katoennatie - die langs juridische weg de Wet-Major wil laten versoepelen voor wat betreft logistieke taken. Onder impuls van de Oostendse socialistische minister van Arbeid en Tewerkstelling Louis Major werden in 1972 de werkomstandighede...

Dinsdagvoormiddag marcheerden 60 havenarbeiders in oranje werktenue van het station van Zeebrugge naar het bedrijf Middlegate Europe op de Transportzone. De kmo is één van ondernemingen - samen met de Antwerpse reus Katoennatie - die langs juridische weg de Wet-Major wil laten versoepelen voor wat betreft logistieke taken. Onder impuls van de Oostendse socialistische minister van Arbeid en Tewerkstelling Louis Major werden in 1972 de werkomstandigheden van de havenarbeiders geregeld. De Wet-Major vormt sindsdien het onderwerp van discussie tussen werkgevers die een vrijere invulling van de arbeidsvoorwaarden nastreven en vakbonden die een maximale bescherming willen behouden.De kwestie kwam opnieuw aan de oppervlakte nadat, om raad gevraagd door de Belgische magistratuur, vorige week het Europees Hof van Justitie adviseerde om de toegang tot werk in havengebieden te versoepelen. Hoewel dit nog maar een advies en geen definitieve uitspraak is, zette dit meteen het hele havenlandschap weer op scherp. De directies van de vakbonden kiezen eerst voor de juridische en politieke weg, met onder meer parlementaire vragen.Dit belette de Zeebrugse afdeling van de socialistische vakbond BTB-ABVV niet om al in actie te komen. "Op vraag van de havenarbeiders houden we een stille mars. Dit gebeurt waardig, zonder lawaai of baldadigheden. Hiermee willen we een 'proper signaal' geven aan iedereen die de wet-Major probeert uit te hollen. Wij zijn volwassen mensen die proberen te behouden wat we hebben. Een goed loon en statuut voor de havenarbeiders is in het belang van iedereen. We zijn de laatsten om te zeggen dat de werkgevers geen geld zouden mogen verdienen want samen houden we de haven open", zegt vakbondsafgevaardigde Marc Cattoor.De optocht verliep in stilte en zonder hinder voor de bedrijven en de omgeving. De begeleiders van de Lokale Politie Brugge hadden een rustige ochtend.Middlegate Europe wenste niet officieel te reageren op de actie, noch op het advies van het Europees Hof van Justitie. Informeel vernamen we dat de bedrijfsleiding het vervolg van de juridische procedure afwacht. Het zou ook niet in haar bedoeling liggen van de echte havenarbeid aan te vallen maar enkel van de regeling rond een aantal logistieke taken te versoepelen.(RJ)