Harelbeke pakt uit met ambitieus stedelijk groenplan

V.l.n.r.: schepen Tijs Naert, Frederique Vandecasteele en Yann Raes. (foto LOO)
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

De gemeenteraad heeft een nieuw stedelijk groenplan goedgekeurd. Met dat actieplan wil de stad ontharden, vergroenen en open ruimte vrijwaren en creëren. Dit met de blik op 2040 om op die manier de stad verder leefbaar, gezond en klimaatbestendig te maken.

De nood aan beleefbaar groen in de directe omgeving bleek heel hoog te liggen tijdens de lockdown. De stad Harelbeke wil daarom verder inzetten op het tragewegennetwerk, veilige en groene fietsverbindingen, groenaccenten in verschillende straten, geveltuintjes en de verwerving van grond om er meer groen aan te leggen. Het actieplan omvat enkele concrete doelstellingen.

1 m² open ruimte

“Zo zou er voor elke inwoner een vierkante meter open ruimte moeten komen. Het gaat om kleinere groenzones en lapjes open ruimte verspreid in de stad. Op dit moment heeft Harelbeke 0,7 m² open ruimte per inwoner. Deze legislatuur zorgen we voor 2,1 hectare extra openbaar groen en de legislaturen daarna voor 2,4 ha, 2,7 ha en 2,1 ha”, duidt schepen van Milieu en Groen Tijs Naert (Groen).

Verder zou er voor elk gezin ergens een straat- of laanboom moeten groeien. “Bomen hebben nut: ze halen de temperatuur naar beneden en zorgen voor zuurstof. De ambitie is het huidige aantal van 7.000 tegen 2040 op 15.000 te brengen.” Het groenplan voorziet ook in een uitbreiding van de open ruimte in de stad tot 28.000 m² tegen 2040. Er zitten al enkele initiatieven in de pijplijn. Meerdere lokale wegen krijgen groenaccenten.

“We streven naar ontharding en aanpassingen in de stad waardoor water terug beter kan insijpelen. We zetten in op geveltuinen die mee geïntegreerd worden in de nieuwe ontwerpen. Spijkerland wordt de groene oase over de N36. De stad verwierf de eerste twee van 14 hectare zandwinningsgronden om deze om te vormen tot een rustplek net buiten onze stad. Palend aan de sportsite in Bavikhove werd eveneens uitbreidingsgrond verworven”, luidt het in het groenplan.

Ecologisch

“Ambitieuze doelstellingen en plannen, maar we geloven dat het kan. En we merken dat er ook bij de inwoners steeds meer draagvlak is voor meer openbaar groen en open ruimte.” Er zijn ook kleinere initiatieven. “We laten de natuur een beetje meer haar gang gaan ten voordele van biodiversiteit. Een eerste insteek kwam er eerder al met de campagne ‘Groen, dat is onze manier van doen’ rond ecologisch groenbeheer. Groen dient niet in de enge zin te worden gezien. Groen omvat verschillende aspecten: natuur, landschap, cultuur, recreatie, milieu”, aldus Tijs Naert.

Bedenkingen oppositie

“We feliciteren het schepencollege en de diensten voor het uitwerken van dit groenplan. We willen ook het belang van dit plan onderstrepen”, zeggen Wout Patyn en Patrick Claerhout van oppositiepartij N-VA, die in de vorige legislatuur mee enkele dingen realiseerde zoals het bewaren van open ruimtes, boomaanplantingen, het aanleggen van volkstuintjes en meer groen. “Zoals steeds zal de financiering het pijnpunt zijn. Daar stel ik me dan ook serieuze vragen bij. Geen vrees echter, het plan biedt een algemeen kader en is niet ‘afdwingend’. Dus de doelstellingen voor volgende legislaturen zijn in die zin ook wat voorbarig omdat er nog van afgeweken kan worden en bijgestuurd. Concreet zou het gaan over minstens 1 miljoen euro per jaar om het plan te kunnen realiseren. We komen al snel op een bedrag tussen de 6 en 7 miljoen in totaal. Op een investeringsbudget van circa 40 miljoen euro per legislatuur is dat een serieuze som. Zeker als je weet dat het in de toekomst nog duurder zal worden voor bijvoorbeeld grondverwerving, bijkomende normen en meer. Er zal een keuze nodig zijn tussen de geplande projecten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.