Tijdens de zomermaanden vinden er traditioneel enkele kermissen plaats in Harelbeke en deelgemeenten. In heel wat steden en gemeenten werden de jaarlijkse kermissen al geannuleerd. De veiligheidscel van de stad - een delegatie van alle disciplines van noodplanning en stadsdiensten - boog zich over de haalbaarheid van de kermissen op het Harelbeekse grondgebied en gaf een duidelijk advies: onze kermissen houden te veel risico in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners.
...

Tijdens de zomermaanden vinden er traditioneel enkele kermissen plaats in Harelbeke en deelgemeenten. In heel wat steden en gemeenten werden de jaarlijkse kermissen al geannuleerd. De veiligheidscel van de stad - een delegatie van alle disciplines van noodplanning en stadsdiensten - boog zich over de haalbaarheid van de kermissen op het Harelbeekse grondgebied en gaf een duidelijk advies: onze kermissen houden te veel risico in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners.De dienst evenementen van de stad werkte de voorbije weken een coronaveilig alternatief uit voor de kermissen, maar werd ingehaald door de actualiteit en de recente maatregelen van de overheid. "De bestrijding van het COVID-19-virus steunt onder meer op het respecteren van de sociale bubbels en de traceerbaarheid van bezoekers aan evenementen. Onder meer daar wringt het schoentje", duidt burgemeester Alain Top (SP.A). "Kermissen bestaan vaak uit verschillende losse activiteiten op eenzelfde locatie en staan open voor niet-geregistreerde toeschouwers en bezoekers. Op die manier heeft niemand nog een overzicht over wie aanwezig is of was, en wie met wie contact had. Bovendien kan de ordehandhaving niet voldoende en voortdurend gegarandeerd worden. Om die reden heeft de stad beslist om de kermissen (met foorkramen) en kermisactiviteiten te annuleren die niet kunnen werken met registratie van deelnemers en die tot een ongecontroleerde concentratie van mensen kunnen leiden.""We vinden het jammer dat we deze beslissing moeten nemen, maar we hebben geen andere optie. We weten dat de foorkramers de beschermings- en hygiënemaatregelen goed zullen toepassen, maar aan elke kermis zijn heel wat andere activiteiten gekoppeld die niet met voorinschrijving werken. Bij een lokale uitbraak op één van de kermissen in Harelbeke zal het onmogelijk zijn om aan contactonderzoek te doen." Wel worden niet zomaar alle activiteiten geschrapt. "Evenementen en alle kermisgerelateerde activiteiten waarbij de deelnemers wél verplicht zijn zich vooraf in te schrijven, die geen aanleiding geven tot lange wachtrijen bij het betreden van het evenement en die uiteraard voldoen aan de hogere normen die gelden op het grondgebied van Harelbeke, kunnen plaatsvinden. We rekenen er op dat de organisatoren en de bezoekers zich houden aan de noodzakelijke maatregelen, zodat we op die manier nog kunnen genieten van zomerse activiteiten." Het aantal besmettingen in Harelbeke blijft voorlopig laag, en dat wil het stadsbestuur zo houden. "We evalueren de situatie in Harelbeke dagelijks en sturen bij waar nodig. Laat ons met z'n allen één front vormen!"