Hans is een geboren en getogen Kortrijkzaan. Hij is getrouwd met Martine Lietaer en heeft twee kinderen. "Het zijn ondertussen dertigers die hier oud-leerling zijn." Hij heeft ook twee kleinkinderen: een tweeling van twee jaar. Hans volgde zijn lerarenopleiding aan Sint-Thomas in Brussel en studeerde in 1978 af.
...

Hans is een geboren en getogen Kortrijkzaan. Hij is getrouwd met Martine Lietaer en heeft twee kinderen. "Het zijn ondertussen dertigers die hier oud-leerling zijn." Hij heeft ook twee kleinkinderen: een tweeling van twee jaar. Hans volgde zijn lerarenopleiding aan Sint-Thomas in Brussel en studeerde in 1978 af. "Dan kon ik aan de slag in Sint-Amand Zuid. Ik was toen nog geen 20 jaar en het leeftijdsverschil met de jongeren van het middelbaar die er in hetzelfde schoolgebouw zaten, was niet groot. Zo werd ik soms als leerling door een leerkracht van het middelbaar aangesproken." Na twee jaar deed Hans zijn burgerdienst. "Daarna vond ik niet onmiddellijk werk in het onderwijs en ging ik voor vier à vijf jaar aan de slag in een jongerenbegeleidingscentrum. In 1984 begon Hans les te geven in de Damiaanschool. Hij werd er in 2001 directeur.Kort voor Hans directeur werd, waren er hervormingen in de scholengroepen en werd Katholieke Basisscholen Kortrijk (KBK) opgericht. "We werkten er met deelverantwoordelijkheden en elke directeur nam een bepaalde tak voor zijn of haar rekening. Mijn opdracht hierin was de coördinatie doen. Ik legde ook de contacten met de raad van bestuur en leidde de directievergaderingen. Ik vertegenwoordigde KBK ook in externe vergaderingen."Gedurende zijn loopbaan ondervond Hans dat kinderen veel veranderd zijn door de jaren heen. "Ze zijn veel alerter en meer betrokken tot het schoolgebeuren. Doordat kinderen mondiger geworden zijn, geeft dit een uitdaging om op een andere manier met elkaar om te gaan. Het nodigt uit om meer uit te leggen waarom je iets doet of waarom een bepaalde regel opgelegd wordt."Hans zal het hele schoolgebeuren met leerlingen, ouders, medewerkers en zijn collega-directeurs met de scholengroep missen. "We hebben samen heel wat gerealiseerd. Ik zal het ook jammer vinden om het masterplan dat we tien jaar geleden ontwikkelden om de schoolinfrastructuur in orde te krijgen niet meer te kunnen finaliseren."De drukte en het 'nooit-gedaan-hebben' als directeur zal plaats maken voor meer tijd om klusjes te doen en om de hobby van fotografie waarvoor Hans destijds een opleiding volgde weer op te rakelen. "Twee jaar geleden nam ik samen met mijn vader die 86 jaar is het werken in de moestuin al weer op, en ook daar zal er nu meer tijd voor zijn", weet Hans.