Een van deze finalisten was Kuurnenaar Hannes Desmedt, onder meer zaakvoerder van Wine Blend en de Harvey & Lewis Bar. "De wedstrijd liep wereldwijd en werd georganiseerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de op één na populairste cocktail van de wereld", vertelt Hannes. "In totaal 123 bartenders stuurden in België hun recept in naar de wedstrijdjury en probeerden zo elk...