Bijna 60 procent van alle gevonden schelpen betrof fossiel materiaal. In 2018 bedroeg dat aantal nog 47 procent. "Deze schelpen getuigen onder meer van het waddenrijke kustgebied zoals dit de afgelopen zevenduizend jaar ook bij ons voorkwam. Dit gaat op voor de meerderheid van alle gevonden exemplaren van de Halfgeknotte strandschelp en de Kokkel. Ook de hogere aantallen van Platte oest...