Bijna 60 procent van alle gevonden schelpen betrof fossiel materiaal. In 2018 bedroeg dat aantal nog 47 procent. "Deze schelpen getuigen onder meer van het waddenrijke kustgebied zoals dit de afgelopen zevenduizend jaar ook bij ons voorkwam. Dit gaat op voor de meerderheid van alle gevonden exemplaren van de Halfgeknotte strandschelp en de Kokkel. Ook de hogere aantallen van Platte oest...

Bijna 60 procent van alle gevonden schelpen betrof fossiel materiaal. In 2018 bedroeg dat aantal nog 47 procent. "Deze schelpen getuigen onder meer van het waddenrijke kustgebied zoals dit de afgelopen zevenduizend jaar ook bij ons voorkwam. Dit gaat op voor de meerderheid van alle gevonden exemplaren van de Halfgeknotte strandschelp en de Kokkel. Ook de hogere aantallen van Platte oester, Platte slijkgaper en Afgeknotte gaper zijn een knipoog naar dit verleden", duidt Jan Seys van het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ).Door de aanhoudende harde west-zuidwestenwind de voorbije week spoelde er weinig of geen nieuw schelpenmateriaal aan. "Dit stormweer bracht een aflandige onderstroom teweeg die uit de zeebodem gespoelde schelpen zeewaarts verplaatste in plaats van richting kust. De harde wind veroorzaakte ook een belangrijke onderstuiving van de vloedlijnen, waardoor zeker kleine soorten moeilijker te traceren waren. De lagere aantallen van Nonnetje, Amerikaanse zwaardschede, Gevlochten fuikhoren, Rechtsgestreepte platschelp en Melkwitte arkschelp passen in dit beeld."Het streefdoel van 100.000 verzamelde schelpen bleek door de mindere weersomstandigheden afgelopen zaterdag te hoog gegrepen. Toch slaagden de 800 deelnemers - een verdubbeling, want vorig jaar waren er 400 deelnemers - erin een indrukwekkend 'staal' van onze schelpenfauna te bemonsteren. Met de hulp van 80 schelpenkenners werd afgeklokt op 53.644 getelde schelpen - in 2018 waren dat er nog 30.200 - behorend tot 57 soorten."Met 10 procent van alle gevonden schelpen van 'exotische' oorsprong (Amerikaanse zwaardschede, Amerikaanse boormossel, Japanse oester, Muiltje, Filipijnse tapijtschelp) is bevestigd hoezeer onze fauna de afgelopen eeuw door menselijk toedoen is gewijzigd", geeft Jan Seys tot slot nog mee.De Grote Schelpenteldag is een initiatief van het VLIZ, Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de Provincie West-Vlaanderen en de Strandwerkgroep.(GLO)