Ruim 22 jaar geleden kwam Jos Verbist aan het hoofd te staan van Theater Antigone. Onder zijn leiding groeide het gezelschap uit tot een middelgroot theaterproductiehuis dat structureel erkend wordt door de Vlaamse regering. Naast de productieve werking wordt sterk ingezet op de sociaal-artistieke en educatieve werking met bijzondere aandacht voor jon...