Pastoors Wim Vangheluwe en André Monstrey, die beiden werkzaam zijn in de Dadizeelse basiliek, hebben al jarenlang een grote bewondering voor Johannes Paulus II. Als paus tussen 1978 en 2005 bezocht de Pool ons land verschillende keren. "Dankzij hem ben ik priester geworden. Hij was een charismatisch figuur. Heel veel priesters voelden zich door hem geroepen om die taak te volbrengen", aldus Wim Vangheluwe. De Menenaar en de gekende Dadizeelse pastoor André Monstrey vroegen enkele jaren geleden aan het Vaticaan of er een mogelijkheid bestond om een relikwie van de voormalige paus te bekomen. Dat gebeurde in samenwerking met Pro Petri Sede, een vereniging van pausgezinden. "We beseften dat de kans heel klein z...

Pastoors Wim Vangheluwe en André Monstrey, die beiden werkzaam zijn in de Dadizeelse basiliek, hebben al jarenlang een grote bewondering voor Johannes Paulus II. Als paus tussen 1978 en 2005 bezocht de Pool ons land verschillende keren. "Dankzij hem ben ik priester geworden. Hij was een charismatisch figuur. Heel veel priesters voelden zich door hem geroepen om die taak te volbrengen", aldus Wim Vangheluwe. De Menenaar en de gekende Dadizeelse pastoor André Monstrey vroegen enkele jaren geleden aan het Vaticaan of er een mogelijkheid bestond om een relikwie van de voormalige paus te bekomen. Dat gebeurde in samenwerking met Pro Petri Sede, een vereniging van pausgezinden. "We beseften dat de kans heel klein zou zijn dat we iets zouden krijgen. Enkele jaren na onze aanvraag was de hoop geslonken." Uiteindelijk kregen de twee pastoors toch goed nieuws.Onlangs kregen de pastoors de melding dat ze enkele haren van de Johannes Paulus II zouden krijgen. Bloedrelikwieën van Johan Paulus zijn al in verschillende kathedralen en basilieken over de ganse wereld te vinden, maar de haren van Johannes Paulus II zijn iets erg uitzonderlijk. Het is dan ook heel opmerkelijk dat die relikwie straks een plaatsje krijgt in de Dadizeelse basiliek. "Voor ons is dit heel belangrijk. Dit zal een meerwaarde geven aan Dadizele als bedevaartsoord. Heel wat bezoekers zullen hier kracht uit putten. We horen heel wat positieve reacties", aldus Vangheluwe. Hij verwacht dat ook heel wat Polen de weg naar de basiliek zullen vinden om hun landgenoot te eren. In Vlaanderen wonen er inmiddels heel wat Polen en zijn er ook heel wat Poolse arbeiders aan de slag. De haren van de paus worden bewaard in een klein kokertje met daarin was. Het is de bedoeling dat het relikwie in mei, de bedevaartsmaand in Dadizele, een mooi plaatsje krijgt in de basiliek. De duizenden bedevaarders die dan naar de basiliek komen zullen de relikwie kunnen aanschouwen."We willen de relikwie niet wegsteken in een hoekje, maar een mooie plaats voor verering inrichten." Inmiddels hebben de pastoors al een kunstenaar gecontacteerd en werd er een geldophaling opgestart. "Het is de bedoeling dat we met giften alles zullen financieren. Op die manier schenken mensen die dat willen iets en nemen we geen geld af van de belastingbetaler." De pastoors overwegen ook om de komende maanden enkele organisaties op til te zetten om extra geld binnen te brengen voor het project. "Mensen zullen misschien denken dat we dit geld beter aan de armen geven, maar we doen al heel veel voor de armen. Dit project is echt een dienst naar de bedevaarders toe." De relikwie krijgt een plaatsje in een kluis gemaakt met ondoorbreekbaar glas. De voorbije jaren werd de basiliek niet gespaard van diefstallen. Zo werden er onder andere foto's gestolen. "We willen de relikwie heel goed beveiligen. Dit is namelijk iets heel speciaal wat we krijgen." Dit jaar konden de bezoekers aan de basiliek al een stukje onderhemd van de paus aanschouwen in de basiliek. Dat stukje onderhemd droeg hij toen hij in 1981 werd neergeschoten in Rome. "Die relikwie is hier toen maar een weekend geweest. We stelden toen al vast dat er al veel volk naar de basiliek kwam. Wanneer de blijvende relikwie een plaatsje zal hebben, zal dat waarschijnlijk terug zo zijn." Wie zijn of haar steentje wil bijdragen tot de inrichting van de relikwie kan vrijblijvend een bedrag overmaken op het rekeningnummer BE53735051241953. Dit met vermelding 'steun altaar paus'. (BF)