Gwen was pas 14 toen ze de toneelmicrobe te pakken kreeg op school. Na school- en studententoneel stond ze in 1975, ze was toen net 20, voor het eerst op het podium voor een volavondstuk bij de toneelkring 'Nut en Vermaak'. Het verhaal van een dame die er een rijk gevulde loopbaan als actrice op heeft zitten, maar ook bezeten is van poëzie. "Toneel is mijn veeleisende minnaar, poëzie mijn moeilijk lief", zo verwoordt ze het zelf.
...