"Met zes dagtochten inbegrepen fietsen we elk jaar zowat 40 tochten bij elkaar", zegt verantwoordelijke Guido De Muynck. "Elke dinsdagnamiddag trekken we er op uit, behalve in december en januari. De zes maandelijkse dagtochten worden georganiseerd in de maanden april tot september, met daarvan vier vanuit Izegem en twee op verplaatsing", somt hij op.
...

"Met zes dagtochten inbegrepen fietsen we elk jaar zowat 40 tochten bij elkaar", zegt verantwoordelijke Guido De Muynck. "Elke dinsdagnamiddag trekken we er op uit, behalve in december en januari. De zes maandelijkse dagtochten worden georganiseerd in de maanden april tot september, met daarvan vier vanuit Izegem en twee op verplaatsing", somt hij op."Op verplaatsing betekent dat we eerst met de auto naar een bestemming rijden en daar dan fietsen. Elke dinsdag zijn we met 35 tot 50 personen in de leeftijd van 62 tot 84 jaar. De afstand varieert van 40 tot 50 km. Het is heel uitzonderlijk als we eens niet van start gaan."Elke fietstocht heeft middenin een pauze met tijd voor een gezellige babbel. Zo zijn de leden zowat familie van elkaar geworden. "Om de diverse bestemmingen te bereiken kan ik een beroep doen op een zevental wegkapiteins en gidsen", gaat Guido verder. "Het zijn Gerda Wydaeghe, José Callens, Aurel Desloover, Marc Porteman, Rufin Ramon, Rudy Stockman en Patrick Wittevrongel. Jef Deprez is onze secretaris en Trui Maertens onze penningmeester."Van elke tocht worden de aanwezigheden genoteerd. Het is dan ook traditie om na een fietsjaar samen een etentje te houden en de mensen met de meeste kilometers van het voorbije jaar in de bloemen te zetten. In 2018 waren Marcel Vandommele en Guido Willem de primussen met 40 van de 41 ritten. De statistiek van het jaar 2018 ziet er verder als volgt uit: 42 tochten met 1.174 deelnemers die 1.766 kilometers fietsten wat een totaal geeft van 49.307 stuks, meer dan de wereld rond dus."Tot een vijftal jaar geleden organiseerden we vierdaagse fietstochten. Dat was wel heel intensief qua voorbereiding. Die hebben we vervangen door onze zes maandelijkse dagtochten", verklaart Guido. "We letten wel op de snelheid van zowat 15 km per uur om de gewone fietsen de kans te geven om mee te kunnen met de elektrische exemplaren."Naast de fietsclub bestaat Vl@s ook nog uit een leesclub. De leden daarvan lezen en bespreken dan in groep zes boeken per jaar in de Plantijnzaal van de bibliotheek. De algemene werking van de vereniging die al 36 jaar bestaat, organiseert elke maand een activiteit gaande van spreekbeurten over daguitstappen, diareportages over reiservaringen tot bedrijfsbezoeken en muzikale optredens.Die activiteiten vinden plaats in het dorpshuis op het Emelgemseplein. Daar worden de aanwezigen getrakteerd op een koffie met versnaperingen. Het lidgeld bedraagt 18 euro voor het eerste lid en 12 euro voor de partner, verzekering tegen ongevallen inbegrepen. Van het algemeen bestuur is Katrien Seynaeve de voorzitter, Rudy Stockman de secretaris en Agnes Kesteloot de penningmeester. Het ledenblad wordt maandelijks naar de leden opgestuurd en daarin vinden zij alle info over de voorbije fietstochten en de toekomstige activiteiten. (LDB)