"De grensovergangen hebben sinds de komst van de Europese Unie geen nut meer", vertelt gedeputeerde Jean de Bethune. "Callicannes is echter wel een belangrijke historische grensovergang. Dagelijks trekken zo'n 3.000 Fransen over de grens om in België te komen werken. Het was de taak van de provincie om te zorgen dat de ontwikkeling van de site in goede banen wordt geleid. Als er her en der zomaar bedrijven zouden komen, riskeren we dat deze waardevolle plek er compleet verloederd zou u...

"De grensovergangen hebben sinds de komst van de Europese Unie geen nut meer", vertelt gedeputeerde Jean de Bethune. "Callicannes is echter wel een belangrijke historische grensovergang. Dagelijks trekken zo'n 3.000 Fransen over de grens om in België te komen werken. Het was de taak van de provincie om te zorgen dat de ontwikkeling van de site in goede banen wordt geleid. Als er her en der zomaar bedrijven zouden komen, riskeren we dat deze waardevolle plek er compleet verloederd zou uitzien. Nu konden we er samen met de Fransen voor zorgen dat het een mooie plek wordt waar ook diensten voor zowel Fransen als Belgen aangeboden worden. De stuurgroep van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen verleende op 15 maart haar goedkeuring voor de opmaak van een nieuw plan voor de volledige site, waar zowel met economische als met landschappelijke, functionele, toeristische als maatschappelijke functies rekening gehouden wordt." De deputatie keurde in haar zitting van 28 maart de laatste documenten goed om dit project te laten opstarten. Tegen eind 2022 moet de site volledig vernieuwd zijn.Op de grenspost een ovonde. "Dat is een langwerpige variant van een rond punt met binnenin een lang stuk gras en omrand met bomen", legt Jean de Bethune uit. "Doordat het verkeer gescheiden wordt, wordt het afgeremd. Er komen ook veilige fietsovergangen. Het grasperk zullen we kunnen gebruiken voor activiteiten zoals optredens en markten en om te picknicken. Binnen de ovonde komt ook een gebouw waar grensoverschrijdende dienstverlening komt. Dat kan een lokaalmarkt, een buurthuis, een ruimte voor taalkampen of flexwerkplekken zijn. Hiervoor zullen we inspraak geven aan de inwoners aan weerszijden van de grens. Er komen ook bewaakte parkings, zelfs ook voor uitzonderlijk vervoer, want als deze moeten wachten om een ander land binnen te rijden staan deze vandaag altijd in overtreding. Voor de horeca die er al op Vlaamse zijde is kan dit enkel maar een voordeel zijn en kan er nog meer rustig toerisme komen. Je hebt er een mooi zicht op de Catsberg."Het budget voor het hele project is vastgelegd op ruim 1,7 miljoen euro, gedragen door de zes partners. "Na meer dan een jaar onderhandelen wordt de helft hiervan gesteund door Europa." Ook de provincie steunt met 280.000 euro een belangrijk deel. "Dit maakt deel uit van het impulsplan Westhoek, waar we initiatieven nemen om in de Westhoek een nieuwe dynamiek te creëren." (EDB)