Grote plannen afvalintercommunale: verbrandingsoven moet sociale wijk verwarmen

Minou Esquenet (CD&V) is de nieuwe voorzitter van IVBO, de afvalintercommunale van het Brugse Ommeland. Als eerste wapenfeit wil ze de nieuwe sociale woningen in de wijk Duivekete laten verwarmen via het warmtenet van de verbrandingsoven. “IVBO moet een toonbeeld worden van circulaire economie: alles wat er in gaat, moet er uit vloeien als grondstof”, zegt ze.

Minou Esquenet voor de verbrandingsoven van IVBO, die straks een woonwijk moet verwarmen. © Davy Coghe

De nieuwe en flink afgeslankte raad van bestuur van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO) kwam woensdagavond voor het eerst samen. Het directiecomité is afgeschaft en de negen gemeenten-vennoten (Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke) mogen elk nog slechts één vertegenwoordiger afvaardigen in de raad van bestuur.

Stoom om ziekenhuis te verwarmen

De Brugse schepen voor klimaat en energie, milieubeleid, smart city en facilitair beheer Minou Esquenet (CD&V) is onlangs verkozen tot voorzitter en brandt van ambitie. “Gelukkig heb ik bij de start van mijn voorzitterschap positief nieuws gekregen: IVBO is een financieel gezonde intercommunale en onze verbrandingsinstallatie staat technisch perfect op punt, onze oven scoort goed inzake energie-efficiëntie”, zegt Minou Esquenet, die IVBO wil omvormen van louter huisvuilverbranding naar energiebedrijf.

We willen onze afvalwagens op waterstofgas laten rijden

“Er doen zich vandaag opportuniteiten voor. Een eerste aanzet is al gegeven begin de jaren ’80, toen een warmtenet werd geïnstalleerd. Sindsdien wordt de stoom en de restwarmte van onze verbrandingsoven ondergronds onder andere naar het AZ Sint-Jan getransporteerd om het hele ziekenhuis te verwarmen.”

Warmtenet

“Maar we kunnen nog veel beter”, vindt Esquenet. “Het voorbije jaar verwerkte IVBO 172.000 ton afval. Met die verbranding maakt IVBO elektriciteit en hermische warmte. Op jaarbasis gaat het om 90.000 megawattuur elektriciteit, dat is evenveel als negen à tien windmolens. Een derde van die elektriciteit is voor eigen gebruik, twee derden wordt op het elektriciteitsnet geplaatst. Daarnaast leveren wij 50.000 megawattuur thermische warmte aan ons warmtenet, dat is een een equivalent van het verbruik door 3.000 huishoudens. Hiermee willen we straks ook de zestig nieuwe woningen in de wijk Duivekete nabij de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters verwarmen. zij zullen via individuele aansluitingen verbonden worden met ons wartmenet dat 20 kilometer lang is.”

Waterstoftank

Toch ziet Minou Esquenet nog mogelijkheden. “De West-Vlaamse ontwikkelingsmaatschappij POM onderzoekt momenteel of het mogelijk is om een deel van onze elektrcitiet om te zetten naar waterstofgas. Dat kun je immers opslaan. Via een waterstoftankstation zullen we onze eigen IVBO-huisvuilophaalwagens op waterstofgas en dus uitstootvrij kunnen laten rijden. Omdat dergelijk tankstation heel veel kost, we spreken snel over enkele miljoenen, wordt ook onderzocht welke bedrijven in de regio daar ook interesse zouden in hebben, voor hun eigen voertuigenpark. Als dat een rendabele businesscase is, moeten we die investering in elk geval overwegen..”

Gemiddeld produceert elke inwoner uit de negen gemeenten die IVBO bestrijkt 206 kilo restafval per jaar. “Dat is niet slecht, we bespeuren een daling met 2,5 kilo in vergelijking met 2017. Maar tegen 2022 willen we dit cijfer verminderen tot 170 kilo per inwoner. We moeten dat richtcijfer van Vlaanderen halen. Extra communicatie hierover is zeer belangrijk. Net als voor het feit dat 15 procent van wat in de blauwe PMD-afvalzakken belandt, daarin niet thuishoort”, aldus Minou Esquenet. Om de oven efficiënt te doen draaien, rekent zij wel op extra aanvoer van afval uit andere regio’s en uit de bedrijfswereld.

Pilootproject

Sinds vorig weekend is IVBO gestart met nachtophalingen in Blankenberge. De nieuwe voorzitter wil nog enkele andere nieuwe pistes onderzoeken, zoals gft-bakken voor het selectief ophalen van groenten- fruit en tuinafval.

“En volgend jaar start een pilootproject in Damme rond een nieuw systeem van gedifferentieerd afval, waarbij elke burger in plaats van vuilniszakken een afvalbak moet gebruiken, die dan zal gewogen worden”, besluit Minou Esquenet.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.