"Hier is nu één klas van de promotie 2018 met 23 leerlingen aanwezig", vertelt opleidingsdirecteur Steve Margodt van de West-Vlaamse politieschool. "In de opleiding is er ook de cursus 'maatschappelijke oriëntatie'. De praktijk daarbij beperkt zich meestal tot een leerbezoek, een spreker of iets anders maatschappelijk relevants dat aan de opleiding kan gelinkt worden. Mike Smet, één van de achterkleinkinderen van een bewoner van WZC Sint-Jozef bracht echter aan dat voor entertainment zorgen in een rusthuis ook wel interessant kon zijn. Dat werd enthousiast door zijn klasgenoten aangenom...