"Hier is nu één klas van de promotie 2018 met 23 leerlingen aanwezig", vertelt opleidingsdirecteur Steve Margodt van de West-Vlaamse politieschool. "In de opleiding is er ook de cursus 'maatschappelijke oriëntatie'. De praktijk daarbij beperkt zich meestal tot een leerbezoek, een spreker of iets anders maatschappelijk relevants dat aan de opleiding kan gelinkt worden. Mike Smet, één van de achterkleinkinderen van een bewoner van WZC Sint-Jozef bracht echter aan dat voor entertainment zorgen in een rusthuis ook wel interessant kon zijn. Dat werd enthousiast door zijn klasgenoten aangenom...

"Hier is nu één klas van de promotie 2018 met 23 leerlingen aanwezig", vertelt opleidingsdirecteur Steve Margodt van de West-Vlaamse politieschool. "In de opleiding is er ook de cursus 'maatschappelijke oriëntatie'. De praktijk daarbij beperkt zich meestal tot een leerbezoek, een spreker of iets anders maatschappelijk relevants dat aan de opleiding kan gelinkt worden. Mike Smet, één van de achterkleinkinderen van een bewoner van WZC Sint-Jozef bracht echter aan dat voor entertainment zorgen in een rusthuis ook wel interessant kon zijn. Dat werd enthousiast door zijn klasgenoten aangenomen.""Het idee was op zich zo slecht nog niet. Men leert er de job van anderen kennen en men leert ook zelf iets te organiseren. Het is een soort teambuilding geworden die de groepsdynamiek zeker ten goede komt. Men komt op die manier tot een hechtere samenwerking. En dat is zeker ook in doel op zich in hun toekomstige korps . Om deze activiteit te bekostigen, hebben de studenten van deze klas ook soep verkocht. Anderzijds doen onze studenten heel veel activiteiten voor het goede doel. Vorig jaar hebben we vanuit de politieschool 25 000 euro kunnen overschrijven naar goede doelen zoals: Kom op tegen Kanker, de vereniging van Ouders van Verongelukte kinderen, het Zeepreventorium, een weeshuis en Kloen vzw, een vereniging die tal van acties ten voordele van zieke kinderen ondersteunt o.a. die van de ziekenhuisclowns.""De studenten haalden de bewoners vandaag op, vanuit hun kamers en brachten hen in uniform naar de cafetaria. Voordat ze de zaal binnen mochten moesten ze eerst eens blazen in de alcoholtester. Of er iemand betrapt is op heimelijk alcoholverbruik op de kamer is ons niet bekend (lacht). Een Bob-sleutel kregen ze allemaal. Daarna gaven de studenten uitleg aan de bewoners over hun opleiding. Toen volgde appèl met de klas. De studenten schonken tijdens de pauze ook de koffie in. Na dat korte momentje volgde een demonstratie met drugshonden en hun instructeurs. Bij enkele bewoners werd wat 'materiaal' weggestopt en de honden moesten het opsporen, wat ze feilloos deden."Dit was alvast een leuke en leerrijke activiteit voor onze bewoners, merkt activiteitenbegeleidster Hilde Vergauwe op. Dat wordt bevestigd door een van de bewoners: "Ik heb veel geleerd over de taken van de politie", vertelt Marie-Thérèse Brutyn, een kwikke tachtiger die al acht jaar in het WZC verblijft. "Ik ken nu ook de graden binnen de politie."Ook de politie-inspecteurs in spe keken tevreden terug op een aangename en boeiende namiddag. "Opvallend in deze klas was dat 2/3 van de studenten vrouwelijk waren. "Misschien een gevolg van de ladies@police, een Jobdag voor vrouwen door vrouwen, die we vorig jaar hebben georganiseerd", besluit opleidingsdirecteur Steve Margodt. "Het beeld dat een job bij de politie waarschijnlijk fysiek te zwaar zou zijn voor vrouwen of dat het niet te combineren zou vallen met een gezin, hebben we dan alvast kunnen weerleggen."(PH)