Eerder dit jaar raakte de Vlaamse regering het eens over een nieuw systeem van kinderbijslag. Vanaf 2019 krijgt elk kind hetzelfde bedrag: 160 euro. Die som kan wel nog worden aangevuld met toeslagen voor kinderen met zorgnoden en kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. Er komt ook een kleutertoeslag.
...