In de Koerslaan, Derbylaan en Ruiterlaan zijn de werken gestart voor de aanleg van nieuwe riolering. Er zijn al wat omleidingen en lichte hinder.
...

In de Koerslaan, Derbylaan en Ruiterlaan zijn de werken gestart voor de aanleg van nieuwe riolering. Er zijn al wat omleidingen en lichte hinder. "De belangrijkste werken zitten onder de grond", zegt Koen Jonckheere van het studiebureau. "Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dat betekent dat afval- en regenwater niet meer samen afgevoerd worden naar het zuiveringsstation. Men zal in het zuiveringsstation meer rendement halen.""Naar schatting 40 campings uit Bredene en De Haan en twee volledige woonwijken zullen aangesloten worden op het nieuwe rioleringsstelsel dat loopt van De Haan Torenhof tot het pompstation in de Zandstraat in Bredene. Het afvalwater zal door de bestaande riolering lopen en het regenwater door de nieuwe buis."Een gevolg van de werken is dat er meer regenwater in het poldergebied en het Duiveketezwin zal terecht komen. "Om die piek op te vangen wordt er in een zone ten Oosten van Bredene Dorp een bufferbekken aangelegd. Dat gecontroleerd overstromingsgebied komt er op het einde van de Landweg en zal enkel in regenperiodes gevuld worden. In de zomer zal het droog staan. Dit bufferbekken zal ook eventuele wateroverlast in Bredene-Dorp oplossen", duidt Koen Jonckheere. Bredene en De Haan zijn blij met de werken die hen bijna niets kosten. "Voor deze werken hebben we tien jaar geijverd. Dat ze nu uitgevoerd worden, is dus zeer goed nieuws", duidde burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) van Bredene. Hij wijst op de omvang: "Het zijn de grootste werken ooit in Bredene.' Meteen is er ook voor de woonzones rond de Derbylaan duidelijkheid: de werken zijn definitief gestart na maanden van onzekerheid. De gemeente Bredene investeert 700.000 euro van de totale kostprijs van 13,4 miljoen euro. Bredene dankte ook expliciet buurgemeente De Haan die ook een kleiner gedeelte van de werken op haar grondgebied heeft. "De Georges Vanhoorenstraat en Violierenlaan sluiten aan in De Haan. Het is een voorbode van nog meer werken in de Vosseslag later deze legislatuur", gaf burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) van De Haan mee. Bovengronds krijgt de Koerslaan een nieuwe look met een fiets- en wandelzone en beplanting die het karakter van de laan benadrukken. Er komen parkeervakken en asverschuivingen in de weg. De Ruiterlaan krijgt langs beide zijden een voetpad. In de Derbylaan komt dan weer een breed fiets- en wandelpad; geen overbodige luxe want zowat het hele traject geeft toegang tot campings, tweede verblijven en een nieuwe woonwijk. Zij moeten rekening houden met omleidingen, maar er is met een aparte wegenkrant een goede informatie naar de bevolking. De werken zullen 2,5 jaar duren.Er zijn verschillende werven maar in de zomer wordt in de toeristische zone niet gewerkt. Campings en privé-personen moeten immers ook een gescheiden riolering voorzien tot aan de straatkant. "De kosten daarvan zijn voor rekening van privepersonen of campinguitbaters. De aansluiting zelf komt op rekening van Aquafin", zegt informatieambtenaar Derek Goes. Erwin De Coster van Camping 17 Duinenzicht: "We zijn al klaar van vorig jaar. Het was een extra investering maar je kunt er niet onderuit. We sluiten straks aan op het gescheiden rioleringsstelsel. We werden wel voldoende betrokken bij dit dossier."Op camping Veld en Duin bevestigt Els Casier: "We werden bij de plannen betrokken maar het blijft toch ingrijpend. Voor het gedeelte dat we vernieuwden, hebben we rekening gehouden met de gescheiden riolering. Maar dat is niet overal op de camping zo." Een gelijkaardig verhaal bij camping Ter Hoeve. Liesbeth Metsu: "We stonden zelf al heel ver en hebben bij de heraanleg rekening gehouden met een gescheiden riolering. Voor een gedeelte van onze terreinen moeten er nog aanpassingen gebeuren. Na de zomer doen we een volgende fase. We vermoeden dat we klaar zullen zijn tegen 2020."(EFO)