"De Groene Ridderszijn een groep leerlingen uit het eerste tot en met zesde leerjaar. Het initiatief werd een aantal jaar geleden in het leven geroepen", vertelt Charlotte Debal, juf van de kangoeroeklas. "Maandelijks worden per klas twee leerlingen aangeduid die een maand zwerfvuil verzamelen. Ze zijn gemotiveerd om tijdens de middagpauze zwerfvuil te verzamelen omdat ze het belang inzien van een propere schoolomgeving."
...

"De Groene Ridderszijn een groep leerlingen uit het eerste tot en met zesde leerjaar. Het initiatief werd een aantal jaar geleden in het leven geroepen", vertelt Charlotte Debal, juf van de kangoeroeklas. "Maandelijks worden per klas twee leerlingen aangeduid die een maand zwerfvuil verzamelen. Ze zijn gemotiveerd om tijdens de middagpauze zwerfvuil te verzamelen omdat ze het belang inzien van een propere schoolomgeving."Wanneer de Groene Ridders hun toer doen, vinden ze vaak sigarettenpeuken, blikken, afval tussen de struiken en hondenpoep in plastic zakjes die over de haag gegooid zijn. "Omdat we merken dat onze acties niet veel opbrengen, hebben we de schepen uitgenodigd met de vraag om ons te helpen", vertelt Yentl Vandewalle uit het vijfde leerjaar."De bordjes die we geplaatst hadden, helpen niet", vult Yana De Cabooter uit het vierde leerjaar aan. "Er staat één vuilnisbak aan de oprit van de school, maar misschien valt hij niet goed op of staat hij aan de verkeerde kant van de straat.""Schepen Davy Demets heeft ons verteld dat hij met de burgemeester en de andere schepenen gaat bespreken of er een extra vuilbak en een mobiele camera geplaatst kan worden", vult Ewoud Claeys van het zesde leerjaar aan. "De schepen zal ook een buurtwandeling doen om in te schatten hoe wandelaars handelen in de buurt. Hij gaat ook een inspectie doen."Op woensdag 25 maart vindt de jaarlijkse grote zwerfvuilactie plaats van de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid (Imog) en worden de leerlingen van het vierde leerjaar actieve burgers. Zij gaan dan de buurt rondom de school opruimen. Leerlingen van het eerste tot en met derde leerjaar doen de nabije schoolomgeving, de vijfdes en zesdes zijn die dag nog op bosklassen. "In de lente en de zomer worden de kinderen van de derde kleuterklas ook aangemoedigd om mee zwerfvuil op te rapen", vertelt juf Charlotte. "Jong geleerd, is oud gedaan! Met de kinderen sorteren we het zwerfvuil dat we ophalen. Het zou goed zijn moest er een sorteervuilbak geplaatst kunnen worden aan onze school. Met aparte vakken voor PMD, papier, restafval en misschien ook één voor zakjes met hondenpoep?", klinkt het."Als groene school zetten we sterk in op het samen verantwoordelijk zijn voor een nette leefomgeving", zegt directrice Ilse Delombaerde. "De hulp inroepen van ons bestuur leek ons noodzakelijk om het probleem hopelijk onder controle te krijgen."Schepen Davy Demets: "We zullen nagaan hoe we de Groene Ridders kunnen ondersteunen in hun strijd. Het is ontmoedigend voor de kinderen die zich willen engageren. Ik heb de leerlingen beloofd hen verder te briefen welke acties er genomen zullen worden."Schepen van Afvalbeleid, Christophe Vandererven (SAMENéén): "Er loopt reeds een project waarbij we meewerken aan het vuilnisbakkenplan in samenwerking met Mooimakers, Ovam en Imog. De 120 vuilnisbakken die onze gemeente telt, worden momenteel geïnventariseerd en geëvalueerd. Er zijn 16 verschillende types vuilbakken en dit zouden we willen herleiden tot één type.""In mei en in september staan er nog twee metingen gepland waarbij in kaart wordt gebracht welke vuilnisbakken doeltreffend geplaatst zijn. In het Beukenhof in Vichte staan er bijvoorbeeld negen vuilnisbakken waarvan er twee onvoldoende gebruikt worden. Deze zullen op termijn verplaatst worden.""Indien we merken dat er huishoudelijk afval in achtergelaten wordt, gaan we daarbij een waarschuwingsbord plaatsen dat dit soort afval hier niet thuis hoort en dat bij een volgende controle de vuilbak verwijderd wordt als dit zich herhaalt. De mobiele camera's zullen op onaangekondigde tijdstippen op diverse locaties geplaatst worden." (GV)