Het Avelgemse containerpark in de Kortrijkstraat wordt omgevormd naar een diftarcontainerpark met weegbrug en gedifferentieerde tarieven. Er blijft een gratis en een betalend deel. Voor het betalende deel is de prijs die je betaalt afhankelijk...