Het Avelgemse containerpark in de Kortrijkstraat wordt omgevormd naar een diftarcontainerpark met weegbrug en gedifferentieerde tarieven. Er blijft een gratis en een betalend deel. Voor het betalende deel is de prijs die je betaalt afhankelijk...

Het Avelgemse containerpark in de Kortrijkstraat wordt omgevormd naar een diftarcontainerpark met weegbrug en gedifferentieerde tarieven. Er blijft een gratis en een betalend deel. Voor het betalende deel is de prijs die je betaalt afhankelijk van de hoeveelheid en het soort afval dat je binnenbrengt. Het systeem beloont dus inwoners die bewust omgaan met afval en hergebruik.De technische dienst, nu nog op drie locaties te vinden, krijgt op het vernieuwde containerpark een nieuw gebouw waar alles gecentraliseerd wordt. "Er is eveneens voorzien om zonnepanelen te plaatsen, dit in samenwerking met Vlaskracht, de nieuwe energiecoöperatie voor de Leiestreek", aldus burgemeester Lut Deseyn.Naast de omvorming naar een diftarpark, wordt er ook geïnvesteerd in het vergroenen van de site en omgeving. "De huidige trage weg wordt verlegd en een bijkomende groenbuffer zorgt voor een betere inpasbaarheid in de woonomgeving. Een groendokter gaat ook de gezondheid van de bestaande bomen na", zegt de burgemeester.Het nieuwe containerpark is een intergemeentelijke samenwerking waarbij Imog instaat voor het studiewerk en de opvolging van de werken. Op 28 oktober keurt de gemeenteraad de overeenkomst met Imog goed.