"Veel Wevelgemnaren reageerden in februari erg opgelucht", klinkt het nog bij het gemeenteraadslid. "Zelfs de CD&V, die zich de voorbije jaren nooit echt tegen de komst van Ikea had uitgesproken. Maar uit het eerste verslag rond een nieuw mobiliteitsplan voor Wevelgem is te lezen dat al enkele ontwikkelaars geïnteresseerd zijn om nieuwe initiatieven te nemen op Ter Biest."
...

"Veel Wevelgemnaren reageerden in februari erg opgelucht", klinkt het nog bij het gemeenteraadslid. "Zelfs de CD&V, die zich de voorbije jaren nooit echt tegen de komst van Ikea had uitgesproken. Maar uit het eerste verslag rond een nieuw mobiliteitsplan voor Wevelgem is te lezen dat al enkele ontwikkelaars geïnteresseerd zijn om nieuwe initiatieven te nemen op Ter Biest." "Wij willen dat de zogenaamde 'bijzondere potenties' die aan het gebied worden toegeschreven, gezocht worden in een project dat landbouw en consument dichter bij elkaar brengen. De open ruimte volbouwen beantwoordt daar volgens ons niet aan." Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) weerlegt de woorden van Carlo De Winter (Groen). "Carlo De Winter verwijst naar het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie die een nieuw mobiliteitsplan voor Wevelgem voorbereidt.""Laat het vooreerst duidelijk zijn dat er geen concrete aanvragen zijn om een project op Ter Biest op te starten. Dat het een interessante site blijft voor projectontwikkelaars is wel waar, maar dat gegeven speelt zich volledig af boven onze hoofden. Als gemeente hebben we ons van bij het begin kritisch opgesteld, de waarheid is dus heel wat genuanceerder dan wat Groen beweert."Wevelgem heeft aan de Vlaamse overheid gevraagd om ingelicht te worden als er een MER-studie wordt aangevraagd voor dit gebied. Bovendien zal gevraagd worden om die MER-studie niet langer door een privébedrijf te laten uitvoeren. "Onze eerste prioriteit is om eventuele toekomstige dossiers in handen van de Vlaamse overheid te houden. Weet je dat we nog steeds niet de resultaten kregen van de MER-studie die een een privébedrijf voor Ikea uitvoerde?"Een tweede punt waar burgemeester Seynhaeve op hamert is dat de site Ter Biest mee bekeken wordt als er mobiliteitsmodellen worden ontwikkeld door de Vlaamse en regionale overheid. "Er kan slechts een visie komen op langere termijn op basis van mobiliteitsstudies die onder meer nu aan de gang zijn. Die zullen uitwijzen wat deze regio aankan op gebied van mobiliteit. Zoals gezegd hebben we daar als lokale overheid geen vat op. Maar we blijven dit vanzelfsprekend van heel nabij volgen." (OV/SLW)