"De naar schatting 800.000 mantelzorgers in Vlaanderen zijn de belangrijkste schakel in de vermaatschappelijking van de zorg", zei ze. "Onze stedelijke mantelzorgpremie van 38 euro per maand schiet niet alleen schromelijk te kort in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten, dat bedrag gaat ook voorbij aan de andere noden die mantelzorgers hebben."
...

"De naar schatting 800.000 mantelzorgers in Vlaanderen zijn de belangrijkste schakel in de vermaatschappelijking van de zorg", zei ze. "Onze stedelijke mantelzorgpremie van 38 euro per maand schiet niet alleen schromelijk te kort in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten, dat bedrag gaat ook voorbij aan de andere noden die mantelzorgers hebben.""Uit recent onderzoek door Samana blijkt dat 52% van de mantelzorgers bang is om zelf ziek te worden", vervolgde Sien. "Tijdens de coronacrisis is die angst uiteraard sterk toegenomen. De Torhoutse CD&V beloofde in haar verkiezingsprogramma meer steun voor mantelzorgers, maar dat heeft niet geleid tot het concreet opstellen van een mantelzorgplan. Dat toont aan dat het stadsbestuur de noden van de mantelzorgers niet voldoende ernstig neemt. Blijkbaar is dit geen prioriteit. Nochtans hebben mantelzorgers nood aan goede en betaalbare psychosociale ondersteuning, lotgenotencontact en tijd voor zichzelf, bijvoorbeeld via oppasdiensten.""Buurgemeenten, zoals Lichtervelde en Kortemark, geven het goede voorbeeld met een maandelijks mantelzorgcafé in hun dienstencentrum. Zoiets brengt mantelzorgers samen voor een informatief en een informeel gedeelte, terwijl de zorgbehoevenden opvang krijgen aan huis of in het dagcentrum. Het wordt hoog tijd dat Torhout ook werk maakt van zoiets."Schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (SP.A): "Het is echt wel kort door de bocht als u met Groen beweert dat we blind zijn voor de mantelzorg. Dat klopt totaal niet. Uiteraard verdienen de mantelzorgers alle respect en dat krijgen ze ook. We voorzien centen via de aanvullende premie van 38 euro per maand en die is de op één na hoogste van de hele regio. Ik kan u de cijfers bezorgen. Maar wellicht moeten we vanaf volgend jaar de Dag van de Mantelzorg nog meer in het daglicht stellen."