Groen vzw én schepen keren zich tegen komst afvalverwerkend bedrijf in Dudzele

Piet De Ville

Milieuvereniging Groen vzw, met Erik Ver Eecke als drijvende kracht, dient een bezwaarschrift in tegen de aanvraag van NV Top-Mix voor de vestiging van een afvalverwerkend bedrijf nabij de Dudzeelse Polder. “Dat bedrijf zou veel te dicht bij natuurgebieden én bij de woonkern Dudzele komen te liggen”, zegt Ver Eecke. Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon kant zich tegen de komst van het bedrijf. “Als het van mij afhangt maakt het stadsbestuur een negatief advies over aan de provincie.”

Komt er op zo’n 700 meter van de dorpskern van Dudzele een vestiging van een bedrijf dat zich toelegt op het opslaan, breken en verwerken van bouw- en sloopafval? Alvast niet als het van Erik Ver Eecke afhangt. Deze oude strijder in ontelbaar veel milieudossiers in de regio diende met milieuvereniging Groen vzw een bezwaarschrift in tegen een vestiging van het in afvalwerking gespecialiseerde bedrijf Top-Mix op deze locatie. Top-Mix heeft haar hoofdzetel in Oostende, maar heeft ook vestigingen in Gent én Brugge, langs de Pathoekeweg. Nu wil het bedrijf dus ook in Dudzele een activiteit opstarten.

Geen vergunning

“Wij vragen inderdaad om de omgevingsvergunning voor deze activiteit niet toe te kennen. In de eerste plaats omdat het projectgebied veel te dicht gelegen is bij natuurgebieden, die beschermd zijn in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. We spreken dan over het erkend natuurreservaat Ter Doest en het VEN-gebied ‘De Polders Boudewijnkanaal’. Ook een deelgebied van De Dudzeelse Polder ligt vlakbij; het ligt allemaal op niet meer dan 200 meter van dat projectgebied. Zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de exploitatiefase mag er veel geluidshinder verwacht worden wat bij de aanwezige fauna, vooral vogels, voor rustverstoring zorgt.”

Ver Eecke wijst ook op dat het bedrijf bijzonder dicht bij de woonkern Dudzele zou komen te liggen. “Het project ligt nauwelijks 700 meter van Dudzele. De toenemende geluidshinder en luchtvervuiling door stofontwikkeling kan duidelijk een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de omwonenden”, klinkt het. “Bovendien zou gedeeltelijke of volledige verharding van het projectgebied nefast zijn voor de natuurlijke waterinfiltratie; die is net zo essentieel voor de instandhouding van de nabije zilte vegetatie in de Dudzeelse Polder.”

Waardevol gebied

Groen vzw wijst er in haar bezwaarschrift verder nog op dat met de realisatie van dit project opnieuw biologisch waardevol gebied zou vernietigd worden. Het beoogde project zou volgens Groen vzw ook de verkeersintensiteit verhogen en zo zorgen voor meer uitstoot van schadelijke stoffen. Opmerkelijk: Brugs schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) zit deze keer op één lijn met de mensen van actiecomité Groen vzw. “Het gaat voor alle duidelijkheid om een persoonlijk standpunt, het dossier moet immers nog aan bod komen op het College, maar ik ben ook geen voorstander van de komst van deze activiteit op die locatie”, zegt schepen Demon. “Het grootste probleem is wat mij betreft dat die activiteit veel te dicht bij de woonkern van Dudzele zou komen. De activiteit is onder meer het breken van bouw- en ander sloopafval. Dit zorgt dus voor behoorlijk wat lawaai en allerlei andere te verwachten hinder. Als we steeds zeggen dat we leefbare polderdorpen willen dan moeten we dergelijke activiteiten op die locatie toch vermijden. Het lijkt me dat er elders, in het havengebied, toch meer geschikte locaties zijn voor zo’n vestiging. Als het van mij afhangt maakt het stadsbestuur dus een negatief advies over aan de provincie, die in dit dossier de vergunningsverlenende overheid is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.