Groen stelt Zwarte Piet tijdens Torhoutse sinterklaasshow ter discussie

Sinterklaas en een wel heel donkere Zwarte Piet: het stadsbestuur is niet direct van zinnens om de volkse helper van de Sint af te zweren.©Johan Sabbe
Sinterklaas en een wel heel donkere Zwarte Piet: het stadsbestuur is niet direct van zinnens om de volkse helper van de Sint af te zweren.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Zwarte Piet dook maandagavond zowaar op tijdens de online vergadering van de Torhoutse gemeenteraad. Raadslid Bavo Parmentier wou namens de fractie Groen weten waarom de stad tijdens de digitale sinterklaasshow voor Zwarte Piet had gekozen en niet voor roetpiet. Een groene tussenkomst waaraan sommigen zich… blauw ergerden.

Bavo onderstreepte vooraf dat Groen in de kwestie geenszins aan symboolpolitiek wil doen. “De reden voor mijn tussenkomst is de vergadering van de stedelijke jeugdraad op 25 september”, zei hij. “Daar werd unaniem beslist om met alle jeugdbewegingen gezamenlijk te kiezen voor de roetpiet. We betreuren dat het door de jeugdraad gegeven signaal door het stadsbestuur genegeerd werd. Dat kan bij de kinderen voor verwarring zorgen. We willen de magie rond Sinterklaas niet verloren laten gaan. Waarom werd het advies van de jeugdraad aan de kant geschoven?”

Niet zomaar afstand doen van volks gebruik

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) gaf in zijn antwoord duidelijk te kennen dat hij het betreurt dat een mooi kinderfeest door sommigen in een sfeer van racistische verdachtmakingen ondergedompeld wordt.

“Niemand wil aan symboolpolitiek doen, maar toch wordt hier blijkbaar op geprofileerd”, zei hij fijntjes. “Naast het advies van de roetpiet door de jeugdraad, was er ook de mening van de stedelijke feestcommissie, die vindt dat Zwarte Piet moet blijven. Er circuleren binnen de Torhoutse adviesraden dus verschillende meningen. Als voortrekkers van diversiteit mag u dat niet verbazen, toch?”

“Uiteraard keuren we als stadsbestuur elke vorm van discriminatie en racisme af. Ik voel me tot in de diepste vezels van mijn lichaam totaal geen racist. Het klopt dat vanuit bepaalde hoek de stereotype weergave van Zwarte Piet serieuze tegenwind krijgt, maar Sinterklaas moet op de eerste plaats een kinderfeest blijven. Die traditie mag niet lijden onder de heersende discussie. De benaming Zwarte Piet is herkenbaar voor kinderen. We beseffen weliswaar dat tijden veranderen, maar vragen ons af of we zomaar afstand moeten doen van een volks gebruik. In deze moeilijke en verwarrende tijden bieden tradities voor velen een houvast. Onderschat maar niet wat dergelijke debatten bij onze bevolking teweegbrengen. Al wil ik hierover zeker met de jeugdraad in dialoog gaan.”

De Vlaamse cultuur blijven beschermen

Onafhankelijk raadslid Koen Sap voelde zich in het (heilige) kruis getast. “Groen zegt niet aan symboolpolitiek te willen doen, maar als dit geen symboolpolitiek is, wat dan wel? Sinterklaas dook voor het eerst op rond 1850 en was afkomstig uit Turkije, waar een Moor de taak van Zwarte Piet vervulde. In die tijd was er in onze contreien van slavernij geen sprake. Pas toen een zogezegde verlichte geest uit Nederland in 2018 problemen bleek te hebben met de figuur van Zwarte Piet gingen de poppen aan het dansen en hadden vooral de linkse partijen het plots over racisme. Ik heb als kind nooit de link tussen Zwarte Piet en de slavenwereld gelegd. Hij was voor mij een kindervriend en daarmee uit.”

“Groen en andere linkse partijen stellen de traditie van Zwarte Piet in vraag en vinden dat we ons in de multiculturele samenleving alweer moeten aanpassen aan andere ideeën en gebruiken. Onze volkstradities en onze eigen culturele leefwereld lijken van geen tel meer te zijn. Wat zal het volgende van Groen zijn? Ook in Torhout een pleidooi voor hoofddoeken achter de loketten van de stadsdiensten? Of, erger nog, voorrang geven aan allochtonen bij het aanvaarden van stadspersoneel? Ik zal onze Vlaamse cultuur blijven beschermen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.