Van de 23 hectare Reesinghesite ligt er zes hectare in woonuitbreidingsgebied. Groen Maldegem heeft zich altijd verzet tegen bouwplannen op die zone. Tijdens de vorige bestuursperiode heeft de partij, die toen samen met CD&V in de meerderheid zat, een procedure opgestart om van het woonuitbreidingsgebied landbouwgebied te maken. Van zodra de nieuwe meerderheid (Open VLD, CD&V en De Merlaan) in 2018 in het zadel zat, heeft zij die procedure stopgezet.
...

Van de 23 hectare Reesinghesite ligt er zes hectare in woonuitbreidingsgebied. Groen Maldegem heeft zich altijd verzet tegen bouwplannen op die zone. Tijdens de vorige bestuursperiode heeft de partij, die toen samen met CD&V in de meerderheid zat, een procedure opgestart om van het woonuitbreidingsgebied landbouwgebied te maken. Van zodra de nieuwe meerderheid (Open VLD, CD&V en De Merlaan) in 2018 in het zadel zat, heeft zij die procedure stopgezet. Maldegem heeft nu het voorstel gekregen van een bouwpromotor om die zes hectare woonuitbreidingsgebied te ontwikkelen. Verder kan men niet gaan, omdat daar een beschermde dreef van het Reesinghebos ligt. "Wij hebben een juridisch advies kunnen inkijken dat het Maldegems schepencollege over die bouwplannen heeft gevraagd." Het project zou gaan om zeven appartementsgebouwen en een dertigtal loten voor eengezinswoningen. Aangezien de site zelf niet langs de openbare weg ligt, zal er enerzijds een baan komen naast de beschermde dreef en anderzijds aan de oude rijkswachtkazerne een uitweg over gemeente-eigendom. Vermoedelijk zal de bouwpromotor daarom zes hectare grond schenken aan de gemeente om het bos uit te breiden. In zijn advies zegt het advocatenkantoor dat het moeilijk zal zijn om te mogen verkavelen, maar het geeft meteen ook een aantal tips om de wettelijke problemen te omzeilen. Het schepencollege volgt die tips op. "Het is duidelijk dat het schepencollege vaart wil zetten achter het dossier", leggen Groen-raadsleden Stefaan Standaert en Dino Lateste uit. Net als in de bestuursperiode van burgemeester Johan De Roo (CD&V) zal Groen Maldegem zich (nu terug in de oppositie) zich met alle wettelijke middelen tegen de bouwplannen verzetten. Via de sociale media wordt de bevolking al warm gemaakt om mee te gaan in het verzet. Er zullen ook foto's opgehangen worden die de schoonheid van de Reesinghesite onderstrepen. Daarnaast zullen er ook flyers worden verspreid en zullen er spandoeken in het straatbeeld verschijnen. Ook tijdens de komende gemeenteraadszittingen zal Groen in de tegenaanval gaan. "Om het belang van de Reesinghesite voor de Maldegemse bevolking te onderstrepen zullen wij, als de coronacrisis het ons toelaat over enkele maanden, zoals vroeger op de site uitpakken met activiteiten waarop iedereen die staat voor het behoud van de Reesinghesite in haar huidige vorm welkom is." Burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) begrijpt de houding van Groen niet. Hij ziet geen enkele wettelijke reden waarom het project niet zou mogen doorgaan. "Wij hebben respect voor het eigendomsrecht. Die 6 hectare grond is al sinds 1976 ingekleurd als bouwgrond. Die nu wijzigen van bestemming zou de waarde van de grond spectaculair doen dalen. Dat is niet eerlijk tegenover de eigenaar. Er verdwijnen zes hectare van de Reesinghesite, maar wij krijgen van de bouwpromotor 17 hectare grond bij waarop wij 25.000 bomen zullen planten. Samen met het Sint-Annapark zal het uitgebreide Reesinghebos een groene long zijn die veel gemeenten ons zullen benijden. Bij de opmaak van zijn plannen zal de bouwpromotor er moeten voor zorgen dat zowel de appartementsgebouwen als de woningen passen bij de bouwstijl van de woningen in de wijde omgeving: ze moeten een positieve uitstraling hebben." (Leopold Veirman)