Het stadsbestuur voerde in maart een nieuw parkeerbeleid in. In een notendop: wie op straat parkeert, betaalt iets meer en een uur langer (elke dag tot 20 uur), maar de parkings Mijnplein en Visserskaai werden goedkoper, buiten de zomermaanden juli en augustus parkeer je er het eerste uur zelfs gratis. Volgens Groen-fractieleider Wouter De Vriendt is het de stad die voor dit verlies aan inkomsten opdraait.
...

Het stadsbestuur voerde in maart een nieuw parkeerbeleid in. In een notendop: wie op straat parkeert, betaalt iets meer en een uur langer (elke dag tot 20 uur), maar de parkings Mijnplein en Visserskaai werden goedkoper, buiten de zomermaanden juli en augustus parkeer je er het eerste uur zelfs gratis. Volgens Groen-fractieleider Wouter De Vriendt is het de stad die voor dit verlies aan inkomsten opdraait. "Er zijn wel extra inkomsten uit het elke dag een uur langer parkeren. Die gaan naar Indigo en de stad. Maar de stad heeft zich laten rollen, want alle verliezen komen op rekening van de stad. Ondanks de miljoenenwinst van de voorbije jaren, moet parkeerbedrijf Indigo in 2017 geen enkele inspanning doen. Dit zal niet het jaar zijn van een rechtvaardig parkeerbeleid. Daarvoor is het wachten op een andere coalitie. "Wouter De Vriendt vroeg de cijfers op van het parkeren in 2016. "De inkomsten van het parkeren op de openbare weg zijn licht gestegen tot 2.628.803,13 euro, met retributies erbij maakt dat 3,8 miljoen euro", vertelt hij. "De nettowinst bedraagt 1,3 miljoen euro, waarvan ze 300.000 euro winst overhouden, de rest gaat naar de stad als concessievergoeding. Het sms-parkeren steeg vorig jaar met 20% en die trend zal zich doorzetten." "In 2016 werden 48.000 parkeerretributies uitgeschreven, maandelijks gemiddeld 4.000 of 133 per dag. Er waren de helft meer blokkerende defecten aan de parkeermeters dan in 2015. Er wordt dan ook aangeraden om de oude parkeerpalen te vervangen. 5.620 keer werd een retributiebon betwist en dat leidde tot 3.176 annulaties. Een betwisting geeft dus resultaat in meer dan de helft van de gevallen.""De opbrengsten uit de parkings Visserskaai en Mijnplein bedroegen 1,6 miljoen euro. Daarvan bleef 1,1 miljoen euro bij Indigo en ging de rest als concessievergoeding naar de stad. De parking Koninginnelaan bracht ruim 304.000 euro op, het beste jaar tot nu toe, maar een concessievergoeding is pas verschuldigd vanaf een winst van 450.000 euro. Die winst blijft dus volledig bij Indigo. Uit de Centrumparking haalt Indigo ook nog ruim 140.000 euro winst, al is niet duidelijk of daar een concessievergoeding op moet betaald worden.""Indigo haalt een forse winst - na aftrek van de personeels- en andere kosten - uit de concessie en het quasi-monopolie in Oostende: bijna 2 miljoen euro per jaar", concludeert Wouter De Vriendt. "Voor Groen is dit een reden om te pleiten voor het opengooien van de markt, meer concurrentie en dus meer winst voor de Oostendenaar en de stad, of om zelf de uitbating in eigen handen te nemen. Dit is een zeer, zeer winstgevende activiteit. We mogen dat niet zomaar uit handen geven.""De winst voor Indigo zou Oostende veel onderhandelingsmarge moeten geven. Het stadsbestuur moet hetspel hard spelen: ofwel een hervorming van het parkeerbeleid, ofwel geen verlenging van de concessie in 2022. Wat de krachtlijnen van Groen voor een hervorming zijn? Het sluiten van de bovengrondse parking Mijnplein, want het is verspilling om die ruimte pal in het stadscentrum vol te zetten met auto's. We willen daar een gezellig groen plein.""We willen ook goedkopere avond- en nachttarieven ondergronds en het bovengronds langdurig parkeren in het stadscentrum zoveel mogelijk ontmoedigen door een andere inrichting van de openbare ruimte, met meer faciliteiten voor fietsers, autodelen, en de keuze voor randparkings."Opvallend: parkeerbeheerder Indigo vraagt het stadsbestuur ook om iets te doen aan de staat van de voetpaden, omdat heel wat van hun controleurs klagen over voet- en knieproblemen. Burgemeester Johan Vande Lanotte wenste niet te reageren op de stellingen van Groen. (HH)