Groen licht voor restauratie basisschool Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge

Het te restaureren pand in de Wapenmakersstraat in Brugge.© Vanderhispallie Eelkje
Het te restaureren pand in de Wapenmakersstraat in Brugge.© Vanderhispallie Eelkje
Stefan Vankerkhoven

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de gevelrestauratie van het herenhuis Serclaes, een onderdeel Sint-Leo Hemelsdaele Basisschool, in de Wapenmakersstraat in Brugge. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een premie van 269.307,24 euro.

Deze middelen komen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. “De welvaart in onze regio en goed onderwijs gaan hand in hand. Investeren in onderwijsgebouwen is ervoor zorgen dat er goed onderwijs georganiseerd kan worden. En daar maakt het Sint-Leo Hemelsdaele Basisschool Brugge werk van.’, aldus minister Matthias Diependaele. ‘Door te investeren in beschermde monumenten die gebruikt worden door ons onderwijs, gaan we duurzaam om met het bestaande onderwijspatrimonium. Schoollopen in een beschermd monument is elke dag geschiedenis inademen.’

Isolerend glas

De gevels van het herenhuis worden gerestaureerd. Enkele beglazing wordt vervangen door isolerend glas. Het schrijnwerk, het zinkwerk en de bepleistering van de gevels worden hersteld, net als de schoorstenen die ook gereinigd worden. Het buitenschrijnwerk, de gevel en het metaalwerk worden in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. Hiervoor is een erfgoedpremie van 269.307,24 euro voorzien.

Dit restauratieproject kan op financiële steun rekening vanuit het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering omdat door het gebruik van het herenhuis als onderwijsgebouw de school inzet op een duurzaam hergebruik van erfgoed. Dat ondersteunt de groene transitie die Vlaanderen wil maken. Omdat de gemeenschappelijke ruimtes voor alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders toegankelijk zijn, draagt dit project op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van de omgeving.

Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen.

Minister Diependaele: “Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken voor bijvoorbeeld onderwijs levert deze investering op termijn ook een maatschappelijke meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, te ondernemen, te bezoeken en te genieten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.