De drie opdrachten, waarvoor het stadsbestuur van Blankenberge zopas de subsidies kreeg toegekend, werden gegund aan Vandendorpe Arthur NV uit Zedelgem en het architectenbureau Van Acker. Voor de restauratie van de academie - gegund tegen 93.274 euro - krijgt de stad een erfgoedpremie van 23.715 euro. Voor het Oud Stadhuis bedraagt de premie 133.776 euro op de totale gunningsprijs van 214.844 euro. Voor de werken aan de Weststraattrap, die gegund zijn voor 601.988 euro, is het exacte subsidiebedrag nog niet bekend. Dat hangt volgens schepen van Openbare Gebouwen Björn Prasse (Open VLD) af van een eventuele schadevergoeding.
...

De drie opdrachten, waarvoor het stadsbestuur van Blankenberge zopas de subsidies kreeg toegekend, werden gegund aan Vandendorpe Arthur NV uit Zedelgem en het architectenbureau Van Acker. Voor de restauratie van de academie - gegund tegen 93.274 euro - krijgt de stad een erfgoedpremie van 23.715 euro. Voor het Oud Stadhuis bedraagt de premie 133.776 euro op de totale gunningsprijs van 214.844 euro. Voor de werken aan de Weststraattrap, die gegund zijn voor 601.988 euro, is het exacte subsidiebedrag nog niet bekend. Dat hangt volgens schepen van Openbare Gebouwen Björn Prasse (Open VLD) af van een eventuele schadevergoeding.De monumentale trap werd in 1999 al eens grondig gerestaureerd, en ook in 2007 werden er renovatiewerken uitgevoerd. Maar bij die laatste opknapbeurt liep het ergens fout en deden er zich nadien problemen voor met waterinsijpeling. "Een van de aannemers heeft toen een fout gemaakt waarop we bij Onroerend Erfgoed een nieuw restauratiedossier hebben ingediend. Voor die heraanbesteding zouden we nu in theorie 410.000 euro kunnen krijgen - renovaties van geklasseerde monumenten worden maximaal tot 80 procent gesubsidieerd. Maar door die fout in de procedure bij de eerdere aanbesteding, is de kans dat we een schadevergoeding krijgen niet ondenkbaar. Dat bedrag zou dan van de premie moeten worden afgetrokken, bijgevolg kunnen we daar dus nog geen exact bedrag op plakken", aldus Prasse.InterieurafwerkingenDe Weststraattrap zal een totaalrestauratie ondergaan. "Zowel de binnen- als de buitenkant wordt aangepakt want de trap, met onderin openbare toiletten, bleek na de vorige werken niet helemaal waterdicht te zijn. Er komt nu een waterwerende wand, die zal ingewerkt worden in de dijkstructuur", legt de schepen verder uit.De werken aan het Oud Stadhuis en de academie, starten kort na de krokusvakantie en zouden voor de zomervakantie al afgerond moeten zijn. De restauratiewerken aan de Weststraattrap zullen wellicht pas begin 2020 klaar zijn, en starten ook iets later. "We willen er nog dit jaar mee van start gaan, maar het wordt waarschijnlijk na de zomer. De dijk zal voor die werken immers opengebroken moeten worden en dat zien we in vol hoogseizoen niet zitten. Het Oud Stadhuis wordt tijdens de zomermaanden als exporuimte gebruikt, die werken krijgen dus prioriteit", klinkt het.Het neoclassicistische gebouw van de academie, waarvoor behalve een dak- en gevelrenovatie ook enkele interieurafwerkingen gepland zijn, werd opgetrokken in 1928. Het Oud Stadhuis, gelegen in de Kerkstraat, dateert van omstreeks 1680 en de Weststraattrap is eind 19e-eeuws. De oorspronkelijke houten trap uit 1882 werd veertig jaar later volledig gesloopt en vervangen door de huidige, dubbele trap in steen. Ook de Bakkerstraat en Kerkstraat hebben zo'n monumentale stenen trap naar de Zeedijk, en werden net als de Weststraattrap in '87 beschermd als monument. "Voor de Kerkstraattrap wordt eveneens een restauratiedossier opgestart en we gaan voorts ook nog de Sint-Antoniuskerk en de Pier, die stormschade opliep, laten restaureren. Maar daarvoor zijn dus nog geen subsidies toegekend. De doorlooptijd van erfgoeddossiers bedraagt doorgaans jaren, voor de Weststraattrap heeft het zelfs tien jaar geduurd eer de subsidie werd toegekend. Maar we moesten wel wachten op groen licht van Onroerend Erfgoed. Geklasseerde monumenten worden zoals gezegd voor 80 procent gesubsidieerd en zo'n premie kunnen we als stadsbestuur natuurlijk niet laten liggen", besluit schepen Prasse.(WK - foto WK)