Groen in discussie met stadscoalitie over verharding: “Waar blijft het beloofde groen?”

Kortrijk“Voor elke hectare natuur die het stadsbestuur aanlegt, wordt twintig hectare verhard.” Die boodschap stuurde David Wemel van oppositiepartij Groen deze week via sociale media de wereld in. Maar bevoegd schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) is niet onder de indruk. “Je moet verkavelingen niet afmeten tegen natuur. Je moet de vraag stellen hoeveel open ruimte we hebben gevrijwaard die we mochten bebouwen. Dat gaat over 156 hectare.”

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Kortrijks gemeenteraadslid David Wemel aan de ingang van project Langwater. Een volgens het duo onnodige verkaveling op ’t Hoge in Kortrijk. (foto AN)
Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Kortrijks gemeenteraadslid David Wemel aan de ingang van project Langwater. Een volgens het duo onnodige verkaveling op ’t Hoge in Kortrijk. (foto AN)

Wat begon als een pittige discussie in de meest recente Kortrijkse gemeenteraad kreeg afgelopen week een staartje op sociale media. Onder de #onthardKortrijknu klopt Groen al jaren op dezelfde nagel. Maar recente cijfers deden de discussie rond ontharding nog eens hoog oplaaien.

“Naar aanleiding van een interpellatie over de bouwshift ( de betonstop van vroeger, red .) tijdens de gemeenteraad van maandag 8 februari deed ik even wat opzoekingswerk”, begint David Wemel. “En wat blijkt: voor iedere hectare nieuwe natuur die de stadscoalitie al heeft aangelegd sinds 2013 werd er minstens twintig hectare verkaveld of ontwikkeld als KMO-zone of industriezone. Het lijstje van verhardingsprojecten onder het huidige bestuur is indrukwekkend”, klinkt het.

Desinformatie

David Wemel heeft het dan onder andere over verkavelingsprojecten op LAR Zuid in Aalbeke (16 ha), in de Schaapsdreef in Kortrijk (9,6 ha) en op Langwater in Kortrijk (4,7 ha). “Sinds de start van de stadscoalitie gaat het over 80 hectare. Daartegenover staat 100 ha nieuwe natuur. Met dat verschil dat in 2025 de 100 hectare harde ontwikkeling gerealiseerd zal zijn en er voor de natuurontwikkeling voorlopig geen enkel concreet vooruitzicht is. De realisatiegraad staat op minder dan 4 hectare”, klinkt het.

De oplossing voor de woningnood ligt volgens het gemeenteraadslid bij de vele leegstaande panden in de binnenstad. “De kernen van de deelgemeenten zijn immers al meer dan vol.” “Bovendien behoort regio Kortrijk tot de snelst verhardende van Vlaanderen”, valt zijn collega Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) hem bij. “In Kortrijk is nood aan een meer toekomstgericht beleid.”

Schepen Wout Maddens ontkent die cijfers niet, maar wijst erop dat er veel meer meespeelt dan enkel het aantal verkavelde hectare. “Ik wil de desinformatie van Groen stoppen door aan te tonen dat we wel degelijk zorgzaam omspringen met onze open ruimte. Bovendien wil ik de discussie ten gronde voeren en niet met een tweetje of met een slogan via de sociale media”, zegt hij. “Je moet verkavelingen niet afmeten tegen natuur. Je moet de vraag stellen hoeveel open ruimte we hebben gevrijwaard die we in theorie volgens de juridische bestemming konden bebouwen.”

Die geschrapte ontwikkelingen zijn goed voor 61 hectare volgens de schepen. “Voeg daarbij de ongeveer 95 hectare woonuitbreidingsgebied en we komen al gauw aan 156 hectare. Denk aan het park op Kortrijk Weide, de Vlasakker, het deel van Walle binnen het ei,…. Allemaal plaatsen waar we wel mogen bouwen, maar waar we beslissen om het bewust niet te doen. Zonder nog te spreken over gebieden waar we financieel zware inspanningen zullen leveren om de open ruimte te vrijwaren, om parken te vergroten, om met andere woorden de natuur te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het park in de Loofstraat, de ontharding in de Groeningelaan, de uitbreiding van het Begijnhofpark en het nieuwe park aan de V-tex.”

“De bouwshift in Kortrijk is zowel meer open ruimte, als meer stad. De essentie van de bouwshift is dat de ontwikkelingsmogelijkheden op ongunstig gelegen locaties verminderen of verdwijnen en dat de mogelijkheden op gunstig gelegen locaties worden geëvalueerd en waar mogelijk verruimd. Ik wil Groen en de burgers van Kortrijk uitnodigen voor een eerlijk debat en voor participatie op basis van de feiten en de cijfers”, besluit hij zijn betoog.

’t Schrijverke

Een uitleg waar Groen bepaald zijn pap niet mee kan koelen. Zij wachten nog steeds op de 100 hectare extra groen die beloofd wordt in het beleidsplan van de coalitie. “Ik hoor bijvoorbeeld niets over de uitbreiding van Bellegembos of het aaneensluiten van de natuurgebieden aan ’t Schrijverke in Marke. Nochtans allemaal zaken die al jaren op tafel liggen”, besluit David.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.