Groen Ieper protesteert tegen bouwproject Velodroomstraat en haalt uit naar SP.A-schepen

Ter hoogte van de kuip van de vroegere velodroom hangt de vergunningsaanvraag al uit. (Foto TOGH)
Redactie KW

Projectontwikkelaar BVBA Lapeirre Woningbouw wil drie meergezinswoningen bouwen in de kuip van de vroegere velodroom in Ieper, maar volgens Groen brengt dergelijk project de leefbaarheid van de buurt in gevaar. Raadslid Sam Vancayseele haalt zwaar uit naar schepen Philip Bolle (SP.A), die als oppositielid in de vorige legislatuur zich tegen een gelijkaardig project kantte. “Het nieuwe bestuur kan dit project niet zomaar ongedaan maken”, reageert de schepen.

Voor een tweede keer werd een project ingediend voor de bouw van drie meergezinswoningen in de kuip van de vroegere velodroom in de Velodroomstraat in Ieper. Groen Ieper heeft verschillende bezwaren tegen het project en verwijst daarbij naar een tussenkomst van Philip Bolle in een gemeenteraad uit 2018 toen hij nog gemeenteraadslid was.

“Het project vormt een gevaar voor de leefbaarheid van de wijk, het verkeer en de waterhuishouding”, verklaart Sam Vancayseele, gemeenteraadslid voor Groen. “Bovendien worden er enkele afspraken uit het RUP omzeild.”

Groenelobbenplan

Sam Vancayseele verwijst daarbij ook naar het groenelobbenplan dat het noorden van Ieper moet verzekeren van het nodige groen. “Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt de groene lob net heel wat kansen om de leefbaarheid van de wijk te verhogen met een parkgebied. Het is dan ook jammer dat er in de plaats problemen zouden worden gecreëerd. Dat het gebied in het RUP als woonzone staat ingeschreven mag volgens ons geen reden zijn om op de knieën te gaan. De indiener van het project lapt de bestemmingsvoorwaarden aan zijn laars. Als dit project er doorkomt dan verliezen we niet enkel een groene oase, maar verlies ik ook mijn geloof in het huidig stadsbestuur.”

Hij ging praten met verschillende bewoners in de wijk die hem duidelijk maakten welke problemen zij allemaal zien. “De huidige weg en bij uitbreiding de Velodroomstraat in huidige toestand is bijvoorbeeld niet in staat om het verkeer op te vangen. Gezien beide straten doodlopen en er zich nu al parkeerproblemen stellen, zal dit project conflictsituaties in de hand werken”, haalt Vancayseele een van de bezwaren aan.

‘Onverantwoord’

“Indien het gemeentebestuur van Ieper geen stappen onderneemt, verdwijnt dit stuk groen en wordt de wijk met tal van problemen opgezadeld. Dit is onverantwoord”, zegt Sam Vancayseele. “Ik wil Philip Bolle als schepen van Omgevingsvergunningen dan ook oproepen om zijn belofte uit 2018 aan de bewoners na te komen en hem aansporen om namens het stadsbestuur zelf bezwaar in te dienen.”

Reactie Bolle

“Dat ik het woningbouwproject in de Velodroom met gemengde gevoelens benader, is geen geheim”, reageert schepen Philip Bolle (SP.A). “Ik ben trouwens gevoelsmatig heel erg verbonden met de omgeving, want ik ben er geboren en woonde er 10 jaar. De Velodroomstraat was toen in de jaren ’60 een doodlopend straatje te midden de weiden.”

Lees verder onder de foto.

Schepen van Omgevingsvergunningen Philip Bolle (SP.A). (Foto TOGH)
Schepen van Omgevingsvergunningen Philip Bolle (SP.A). (Foto TOGH)

Ondertussen is de straat verbonden met de Veurnsesweg en rondom volledig verkaveld, behalve het laagst gelegen stuk. “De prijs van de vooruitgang wellicht”, mijmert Bolle. “Als fractieleider van de SP.A in de oppositie tot en met 2018 heb ik mij inderdaad fel verzet tegen de ontwikkeling van het woonproject vanuit de visie dat dit inderdaad een groene lob in het noorden van de stad betrof. De ontwikkeling van een park aldaar leek voor de hand liggend. Dit werd ook zo ingekleurd bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en goedgekeurd op de gemeenteraad. Tot bleek dat de bewuste gronden bouwgrond waren en het licht op ‘groen’ werd gezet door het toenmalig bestuur om de ontwikkeling van wonen daar toe te staan. Een afknapper van formaat.”

“Zeer hoge eisen”

“De dienst Omgevingsvergunningen heeft ondertussen onder mijn impuls als schepen zeer hoge eisen gesteld aan de bouwheer om het project te realiseren, maar van meet af aan werden tal van bezwaren opgeworpen door een paar buurtbewoners om het woonproject tegen te houden. De stad behandelt die bezwaren met veel zorg en begrip, maar is anderzijds gebonden aan haar verplichtingen om ook de wettelijke rechten van de bouwheer te garanderen. Het getuigt van weinig bestuurlijk inzicht van Groen om het voor te stellen als zou het nieuwe bestuur dit project zomaar ongedaan kunnen maken. Het is evenwel hun goed recht om ook hun bezwaren te formuleren die wij zeker mee zullen opnemen bij de behandeling van het openbaar onderzoek.”

“Ondertussen worden de ambitieuze plannen uitgewerkt om het overblijvende ruime parkgedeelte vorm te geven. Bedoeling is dat de groenomgeving van de op te richten parkvilla’s en de bestaande poel aansluiting vinden bij het te realiseren publieke groen dat een mooie en aangename groene pleisterplaats zal worden voor de buurt. Wij zullen daar deze legislatuur volop op inzetten”, besluit Philip Bolle. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.