Groeiteam WZC De Ruyschaert zet project rond dementie op

V.l.n.r. Stephanie Van Hauwaert, Brenda Waeles, Kathleen Vandenbroucke, Ivan Vandecendelaere, Heidi Vanhalst, Lieve Tertooy, Jasna Vansteenkiste, Truus Bozek en Veronique Herman. Aan tafel zitten Ibe Lefevere en Marleen Vanmaris. Stefanie Remmery ontbreekt op de foto. (foto EDB) © Els Deleu
Redactie KW

Bij woon-zorgcentrum De Ruyschaert in Marke is men volop bezig met een project van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met de Vlaamse overheid. Opvallend is dat mantelzorgers meer betrokken zullen worden bij de zorg.

“Ons project was een van de 20 geselecteerde over heel Vlaanderen dat begeleid en gecofinancieerd wordt”, vertelt Ivan Vandecandelaere, referentiepersoon dementie in woon-zorgcentrum De Ruyschaert.

Om te werken rond de persoonsgerichte zorg voor personen met dementie werd er een groeiteam gevormd met een lid van de directie, diensthoofden van verschillende afdelingen, mensen van het zorgpersoneel, maar ook mantelzorgers, iemand van het onderhoudsteam en Ivan als referentiepersoon dementie. “We worden extern begeleid door Kathleen Vandenbroucke van Expertisecentrum dementie Sophia uit Kortrijk.”

“We zijn begonnen met een nulmeting en haalden er enkele doelen uit. Hiermee willen we concreet duidelijke stappen vooruit zetten.”

Zo worden de mantelzorgers en naasten in de zorg voor bewoners betrokken. “We betrokken hen te weinig en willen hen de kans geven om te blijven participeren in de zorg. We willen mensen die misschien al jarenlang voor iemand zorgden niet het gevoel geven dat ze na opname in het woon-zorgcentrum niet meer nodig zijn en dat wij nu alles willen overnemen. We kijken daarnaast ook welke gewoontes van thuis we kunnen overnemen. Corona heeft ons echt doen stilstaan bij wat belangrijk is, familie werd uitgesloten in het kader van de veiligheid terwijl we voor de pandemie enorm bezig waren met het thuisgevoel. We waren een open huis en moeten daar weer voor open staan door samen in te staan voor de zorg.”

Positieve benadrukken

Het tweede doel is de focus leggen op wat de mensen wél nog kunnen, en niet op wat ze niet meer kunnen. “We mogen niet altijd het negatieve aan dementie zien, maar moeten kijken naar het positieve.”

Op lange termijn wil men in wzc De Ruyschaert de bewoner meer inspraak geven in zijn dagindeling. “Je hebt de organisatie van het woon-zorgcentrum en de bewoners. Meestal passen we de bewoners in de organisatie in, maar we willen ons ook aanpassen aan hun gewoontes. Het derde doel is werk maken van een huiselijke sfeer en nog meer de tafels aankleden en alles gezellig maken.

Ivan vertelt dat er niet onmiddellijk ingezet zal worden op tien projecten om dan te stranden. “De eerste twee doelen zijn nu het belangrijkste en het derde kunnen we redelijk snel oplossen. Het project blijft ondertussen lopen en er wordt verder nagedacht binnen het groeiteam. Uit de doelen hebben we een aantal to do’s geselecteerd waarmee we bezig zijn.”

Filmpje maken

Het project loopt nog tot het einde van het jaar. Het is de bedoeling een filmpje te maken dat uitgedragen wordt naar andere woon-zorgcentra in de buurt. “Op een overlegplatform in Kortrijk zullen we het project aan alle referentiepersonen voorstellen. Overal wil men projecten starten en wij willen de aanzet geven hoe je het kan doen. Natuurlijk is ieder woon-zorgcentrum uniek en daar moet rekening mee gehouden worden.” (EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.