Grijze speelplaats werd groene ontdekkingstuin in Go!basisschool Ter Elzen in Wijtschate

De directie van Ter Elzen samen met gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en mensen van het Regionaal Landschap Westhoek in de nieuwe tuin van de school.© Eric Flamand
De directie van Ter Elzen samen met gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en mensen van het Regionaal Landschap Westhoek in de nieuwe tuin van de school.© Eric Flamand
Redactie KW

Sinds 2006 ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen via haar reglement ‘Natuur op School’ vergroeningsprojecten in scholen. Het maximale subsidiebedrag per school verhoogde dit jaar zelfs van 5.000 naar 10.000 euro. Naast financiële steun kunnen de scholen ook rekenen op begeleiding. GO! Basisschool Ter Elzen uit Wijtschate kreeg die ondersteuning. Pierre Bailly, directeur van basisschool GO! Ter Elzen gaf toelichting bij de realisatie van de nieuwe tuin in de school.

Het vergroeningsproject van de basisschool kwam er ondermeer door de ondersteuning van de Provincie.

Verantwoordelijkheid nemen voor de natuur

“De Provincie voorziet jaarlijks tot 85.000 euro voor vergroeningsprojecten in scholen. Tussen 2006 en eind 2020 werden 212 West-Vlaamse scholen ondersteund, goed voor 535.462 euro”, duidt gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe.

“Onze voornaamste drijfveer is om via het reglement leerlingen interactief met elkaar en met de schoolomgeving inzicht te laten verwerven en verantwoordelijkheid te leren nemen voor de natuur in hun onmiddellijke leefwereld. Op deze manier creëren scholen zowel milieuwinst zoals een groenere en meer natuurlijke schoolomgeving, als educatieve winst.”

Beter welbevinden bij kinderen

“Groene omgevingen zorgen voor meer biodiversiteit, maar zijn ook belangrijk in het kader van klimaatadaptatie door de opname van CO2 en het vasthouden van hemelwater. Meer groen zorgt ook voor een beter welbevinden bij kinderen, jongeren en bij uitbreiding de hele maatschappij.”

In Wijtschate werden dankzij het ‘Natuur op School’-reglement en met hulp van het Regionaal Landschap Westhoek heel wat groene elementen gerealiseerd.

Gastschool voor andere scholen

“We hebben nu een amfibiepoel, een speelbosje, een wilgenhut, een heuvel met speelelementen, sneukelstruiken en fruitbomen,” aldus de directeur die wat blij was gastschool te zijn voor de andere scholen in Vlaanderen.

“Laat onze inrichting een bron van inspiratie zijn om over te stappen van een grijze speelplaats naar een groene schooltuin.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.