Gregory Espeel uit de de Ridder de Ghellinckstraat zette als leider van Chiro Aktivo zijn eerste stappen in de jeugdraad. Dat is een alleenstaand orgaan dat over verschillende zaken advies geeft aan de gemeente. Daarin zitten afgevaardigden van alle jeugdverenigingen, maar ook onafhankelijken. "Ik was afgevaardigde van de Wielsbeekse jongenschiro. Na drie jaar stopte toenmalig voorzitster Maaike Slos. Ik vond het een unieke kans en stelde me kandidaat. Via dit platform kon ik de jongeren van Wielsbeke vertegenwoordigen bij de gemeente. In die functie was ik van alles wat jongeren aangaat op de hoogt...