De Souvenir is een afzonderlijke afdeling in het woon-zorgcentrum waar mensen met dementie verblijven. Er zijn 25 bewoners.
...

De Souvenir is een afzonderlijke afdeling in het woon-zorgcentrum waar mensen met dementie verblijven. Er zijn 25 bewoners. "Destijds werd bewust gekozen voor een afzonderlijke afdeling", vertelt Greet Driessens. "Mensen met dementie hebben soms een apart gedrag zoals roepen. Ze kunnen zich ook vergissen van kamer en dit veroorzaakt stress bij onze andere bewoners. De afdeling is ook afgesloten omdat de bewoners bij het buitengaan de weg zouden kwijt zijn. Bovendien is het personeel geschoold en gespecialiseerd om met deze mensen om te gaan. Vandaar dat onze vorige directeur koos voor een aparte afdeling: de Souvenir.""Dat wil niet zeggen dat alle mensen met dementie die in wzc Sint-Vincentius verblijven ook in de Souvenir vertoeven", legt Greet Desodt uit. "Ongeveer de grote helft van onze ruim 100 bewoners vertonen tekenen van dementie maar dit is een evolutie. Wij gaan die mensen niet hals over kop in de Souvenir plaatsen. Zij blijven zo lang mogelijk in hun vertrouwde kamer en mijn collega Greet Desodt zorgt ervoor dat de zorgverstrekkers begeleid worden in het omgaan met mensen met dementie", zegt Greet Driessens. Het is volgens Greet Desodt ook belangrijk dat de mensen met dementie steeds in contact blijven komen met hun vertrouwde personen. Bij het zien van een vreemd gezicht kunnen ze soms een agressieve houding aannemen. Onze zorgverleners weten daar mee om te gaan.""Ook in coronatijd was hier een bijzondere aanpak nodig. Een aantal mensen besefte het bizarre van de situatie niet. Voor anderen was het vreemd dat zij geen bezoek kregen en enkel venstercontact met familie toegestaan was. Soms moesten wij een smoesje gebruiken om het uit te leggen. En we zondigden ook wel eens tegen de veiligheidsregels. Onze mensen zouden het niet begrijpen dat wij hun uitgestoken hand niet nemen of de gebruikelijke knuffel ontwijken...Eens extra ontsmetten hield ons coronavrij." In de coronaperiode zorgde de directeur voor extra krachten vanuit het dagcentrum dat in die periode gesloten was. Sommige van onze bewoners hebben zich in die periode meer afgesloten en dit vraagt extra aandacht die het versterkte team hen kon geven.Mensen met dementie hebben volgens Greet Driessens zeker ook hun kwaliteiten, maar je moet ze met geduld op weg helpen. "Zo koester ik een sjaal, gebreid door een bewoonster. Het heeft haar aangezet om te blijven breien." Beide Greets zijn het roerend eens over het feit dat mensen met dementie recht hebben op passende begeleiding. In de Souvenir en in het woon-zorgcentrum krijgen ze hier alle kansen. (JM)