Greenhouse wil als ethisch ondernemer niet aan de zijlijn blijven staan en hulpeloos toekijken. "Duurzaamheid en klimaat zijn vaste pijlers binnen de ethische waarden van ons bedrijf en in onze strijd tegen de globale opwarming van de aarde willen we onmiddellijk actie ondernemen" zegt Lennart. "De ge...

Greenhouse wil als ethisch ondernemer niet aan de zijlijn blijven staan en hulpeloos toekijken. "Duurzaamheid en klimaat zijn vaste pijlers binnen de ethische waarden van ons bedrijf en in onze strijd tegen de globale opwarming van de aarde willen we onmiddellijk actie ondernemen" zegt Lennart. "De gevolgen van de Australische bosbranden raken de hele wereld. Daarom zal ons bedrijf samen met Ondernemers Zonder Grenzen (OZG). Deze organisatie (geaccrediteerd door de Verenigde Naties) wil op grote schaal landschappen restaureren naar hun oorspronkelijke staat. Wij zullen ons steentje bijdragen om de CO2-uitstoot te verminderen door een eigen bos aan te planten in de Afrikaanse Sahel-regio. Dit 'Greenhouse bos' zullen we enerzijds realiseren door eigen investeringen en anderzijds door de participatie van onze klanten. Zowel online als in de fysieke winkel kunnen consumenten een boom aankopen en zo meewerken aan de uitbouw van ons bos en deel uitmaken ons verhaal. Iedere aangekochte boom wordt vergezeld van een attest en is online traceerbaar. Het gaat dus niet louter om een gift maar om een effectieve boom waarmee je echt het verschil maakt!In de Sahel wordt er gewerkt met de Vallerani-methode: regenwater en organisch materiaal wordt opgeslagen in waterreservoirs in de vorm van halve maantjes. Het maken van de kuilen schept ook werkgelegenheid in de directe omgeving van de herbossingsprojecten." (MVO)GREENHOUSE RETAIL - Ooststraat 3 - B-8630 Veurne - hello@greenhouse.boutique - 058 60 52 60