Graven kerkhof Keiem worden verplaatst naar begraafplaats in de Streuvelstraat: “Kosten zerk voor nabestaanden”

Bij het graf van oud-strijder Oscar Gysel poseren v.l.n.r. Jef Boone van NSB Keiem, Franky Debergh, Marleen Gheeraardijn, schepen Martin Obin, André Gysel en Johan Verbouw van NSB. (foto ACK) © Annie Callewaert
Redactie KW

In Keiem verdwijnt het kerkhof, waardoor de overledenen begraven rondom de kerk verplaatst worden naar een andere begraafplaats in de Streuvelstraat. De kosten zijn ten laste van de nabestaanden, maar nergens wordt vermeld hoe hoog dit bedrag zal zijn.

De nabestaanden van wie rond de kerk begraven is kregen een brief van het stadsbestuur in de bus over de overplaatsing van de graven. André Gysel, wiens grootoom en oud-strijder Oscar Gysel op het kerkhof begraven ligt, kreeg ook een brief van het gemeentebestuur, een brief die hem verontrustte. “Nog voor covid had ik gekozen voor overbrenging van het grafmonument. In een recente brief van Stad Diksmuide staat het volgende: ‘De kosten voor de overbrenging van het betrokken grafmonument zijn ten koste van de aanvrager.’”

Kostprijs?

“Ik kan daar in komen, maar dan mogen ze tenminste een kostenraming vermelden. Als ik hun brief onderteken, dan onderteken ik een blanco cheque en dat ben ik niet van plan”, verzekert André. Hij ging ten rade bij de NSB van Keiem met de vraag of er nog dergelijke oud-strijdersgevallen bekend zijn in Keiem en wat hun advies hierrond is. “Op dit moment hebben we geen weet van wie ingaat op het voorstel van de stad Diksmuide. Er liggen nog meerdere oud-strijders op onze begraafplaats rond de kerk.

“Als ik de brief onderteken, onderteken ik een blanco cheque”

Gezien de begraafplaats weg gaat, is dit voor ons een bijkomend vraagstuk waar we eerlijk gezegd nog niet echt bij stilgestaan hebben. André’s vraag is een eerste aanzet om iets te doen”, antwoordde Johan Verbouw in naam van NSB Keiem. “Volgens de wetgeving moet de stad bij sluiting van een begraafplaats enkel de verplaatsing van het stoffelijk overschot voor hun rekening nemen en zorgen voor een nieuwe concessie van gelijke grootte op de nieuwe begraafplaats.”

Verplaatsing grafsteen

“Ik vrees dat de kosten voor de verplaatsing en de plaatsing van de grafsteen ten laste van de nabestaanden zullen zijn. Als NSB Keiem kunnen we wel de vraag sturen richting stad Diksmuide om meer duidelijkheid te scheppen omtrent de kosten. Dit in het belang van de families van onze oud-strijders, waarvan hun voorvader hier ligt begraven. Een verdere vraag sturen wij naar het WHI (War Heritage Institute) met de vraag of zij ook deze oud-strijders die de oorlog overleefden en op burgerlijke begraafplaatsen liggen, in hun databank opnemen en deze begraafplaatsen een passend bordje bezorgen.

Oud-strijders

Voor die graven van oud-strijders die niet door de familie zullen herbegraven worden op de nieuwe begraafplaats te Keiem zouden we aan stad Diksmuide vragen om daar een apart ereperk op te richten. Kosten daarvan worden bij voorkeur gedragen door stad Diksmuide. Indien dit niet of slechts gedeeltelijk het geval is, kijken we wat mogelijk is met ons beperkt budget. Voor diegenen die wel verplaatst worden zouden we ook een gedenkplaatje willen voorzien op hun gedenksteen. Deze laatste zaken moeten nog afgetoetst worden in ons bestuur.”

Zelf contact opnemen

Op maandag 20 maart kwamen André Gysel, schepen Martin Obin en bestuursleden van NSB Keiem samen aan het kerkhof in Keiem om hun wensen te uiten. Schepen Martin Obin schiep hierbij ook wat duidelijkheid over hoe het nu met de kosten zit. “Het is zo dat alles wat ondergronds gebeurt op kosten van stad Diksmuide is. Het gaat hierbij dus om het ontgraven, het plaatsen van een nieuwe kelder, het overplaatsen van de overledenen, tot zelfs de overledene in een nieuwe kist leggen indien dat nodig is. Maar wat betreft de zerk komen de kosten ten laste van de nabestaanden”, duidt schepen Obin.

“Tegen begin april krijgen de nabestaanden antwoorden”

“Om hier als stad een prijs op te plakken kan niet aangezien de nabestaande vrij is te kiezen door welk natuursteenbedrijf de zerk verplaatst zal worden. Het is dus aan de nabestaanden om hiervoor contact op te nemen met een natuursteenbedrijf om een prijs te weten”, aldus schepen Martin Obin .“Wat betreft de oud-strijders die niet worden overgeplaatst, die worden net als de andere overledenen die niet overgeplaatst worden in het ossuarium geplaatst. “De timing: eind maart-begin april worden de antwoorden van de nabestaanden opgelijst. In de periode van 8 mei tot 18 mei zullen de werken starten om dan tegen het bouwverlof afgewerkt te zijn. Op het kerkhof naast de kerk zal een groenzone worden gerealiseerd.” (ACK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier