De beslissing van de burgemeester om de gratis busdienst om financiële redenen op te schorten, schoot in het verkeerde keelgat van heel wat seizoensarbeiders die van deze gratis buslijn gebruikmaken. Zij moesten sinds eind juni afstappen in Bray-Dunes en de vier kilometer naar de Panne te voet afleggen. Maar op 7 juli werd er na overleg met alle partij...

De beslissing van de burgemeester om de gratis busdienst om financiële redenen op te schorten, schoot in het verkeerde keelgat van heel wat seizoensarbeiders die van deze gratis buslijn gebruikmaken. Zij moesten sinds eind juni afstappen in Bray-Dunes en de vier kilometer naar de Panne te voet afleggen. Maar op 7 juli werd er na overleg met alle partijen beslist om de DK-bus weer te laten rijden, en wordt er verder onderhandeld over een oplossing."Zo simpel is het echter niet", legt Bram Degrieck, burgemeester van De Panne uit. "In Vlaanderen wordt het openbaar vervoer geregeld door de Vlaamse Overheid (De Lijn). Lokale besturen kunnen het beleid mee helpen sturen via de Vervoerregio. Een lokaal bestuur kan niet zomaar het openbaar vervoer regelen, laat staan financieren. Dat is dus anders bij ons dan in Frankrijk.""Tijdens een overleg tussen het lokaal bestuur De Panne, De Lijn, de vervoerregioraad Westhoek - waarvan collega Peter Roose (burgemeester van Veurne) de trekker is -, de EGTS* en het kabinet van Patrice Vergriete, de burgemeester van Duinkerke, kwamen we overeen dat we de volgende maanden op zoek zullen gaan naar een structurele oplossing voor deze grensoverschrijdende busverbinding.""Persoonlijk hecht ik veel belang aan deze grensoverschrijdende busverbinding, die voor zowel Fransen als Belgen nog meer opportuniteiten kan bieden. Makkelijk zal dat niet zijn, maar waar een wil is, is een weg." (MVO)*EGTS staat voor 'Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking', een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat territoriale samenwerking tussen publieke overheden faciliteert. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale verenigt 5 Belgische en 8 Franse partners die samen alle publieke overheden vertegenwoordigen.