https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Gratis corona speekseltesten voor jeugdorganisaties in Roeselare

© Shutterstock
Thomas Dubois

In Roeselare gaan jaarlijks ongeveer een 40-tal jeugdgroepen op zomerkamp. Een aantal onder hen zijn al vertrokken of staan vertrekkensklaar. Ook in augustus vertrekken nog een aantal groepen voor wat het mooiste kamp van het jaar zou moeten worden. Zij krijgen nu gratis corona speekseltesten ter beschikking.

Hoewel vanuit het jeugdwerk niet gevraagd wordt om vooraf te testen voor binnenlandse kampen, namen een aantal verenigingen het initiatief om zich te testen via zelftesten. Zo kwamen de voorbije week een aantal besmettingen vroeg aan het licht. De stad is zeer dankbaar voor hen die al op eigen initiatief deze testen hebben uitgevoerd.

“De stad wil nu een stap verder zetten en is zeer blij met het initiatief van Kiwanis 1 en de ondersteuning van AZ Delta. We doen dit door aan verenigingen gratis speekseltests aan te bieden die ze kunnen afnemen vooraleer ze op kamp vertrekken”, vertelt burgemeester Kris Declercq.

“We bieden aan alle leidingen en/of leden van jeugdverenigingen in Roeselare de kans om voor hun groep een speekseltest/snelle PCR test aan te vragen. We kunnen rekenen op een goede samenwerking met het labo van AZ Delta. De jeugdvereniging bestelt het nodige aantal tests en haalt die op bij AZ Delta. Elk neemt bij zichzelf een speekseltest af, waarop die stalen terug bij AZ Delta worden binnengebracht. Het labo van AZ Delta zorgt voor de verwerking en zo krijgt de groep binnen 24 uur de resultaten”, aldus de burgemeester.

Kiwanis en Stad delen de kosten

De verschillende Kiwanis-serviceclubs in Roeselare zijn zeer begaan met alle jeugdbewegingen in Roeselare en bieden nu ook hun financiële steun aan in de kosten die verbonden zijn aan deze testen. Het is voor de jeugdorganisaties geen evidente keuze om hun kampen af te breken of te moeten afgelasten omwille van (de kans op) besmettingen.

“Om nog aan zoveel mogelijk Roeselaarse jeugdverenigingen de kans te geven om op zomerkamp te kunnen vertrekken, hebben we met de Kiwanis-clubs de koppen bij elkaar gestoken. We willen helpen waar het kan, zodat we nog zoveel mogelijk kampen kunnen redden. Het behoort tot de missie van onze clubs om kinderen en jongeren in moeilijkheden te steunen”, stelt initiatiefnemer Bart Willekens van Kiwanis 1.

Bovendien gaat de oproep ook ruimer dan Roeselare. Met deze mooie samenwerking hoopt Kiwanis dat ook andere steden en serviceclubs aangemoedigd worden en initiatief nemen om steun te bieden aan jongeren.

Keuze voor speekseltest

De speekseltest is zeer betrouwbaar. De stalen worden in het labo van AZ Delta gescreend, net zoals dat ook bij de PCR-test gebeurd. Zo kiest de Stad voor een test die nog betrouwbaarder is dan de zelftests die op de markt zijn. De test afnemen kan door de leden zelf, wat ook de organisatie ervan gemakkelijker maakt. De resultaten worden vervolgens geregistreerd voor contacttracing en opvolging door medische diensten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.