Dinsdagvoormiddag trad gouverneur Carl Decaluwé in overleg met de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation, de federale en lokale politie, de NMBS en het kabinet van zowel minister van Mobiliteit Bellot (MR) als dat van minister De Crem (CD&V), bevoegd voor Binnenlandse Zaken.
...

Dinsdagvoormiddag trad gouverneur Carl Decaluwé in overleg met de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation, de federale en lokale politie, de NMBS en het kabinet van zowel minister van Mobiliteit Bellot (MR) als dat van minister De Crem (CD&V), bevoegd voor Binnenlandse Zaken. Het doel van het overleg: een grondige evaluatie van de maatregelen om de stroom aan dagjestoeristen en kustbezoekers vorig weekend via de trein te beheersen. Vorige week werd zo'n plan afgesproken met alle betrokken partijen, net om incidenten zoals tijdens het hete weekend in Blankenberge en Knokke-Heist te vermijden."De coronamaatregelen werden dit weekend erg correct nageleefd, zowel door de reizigers als door andere kusttoeristen", stelt gouverneur Decaluwé in een persbericht dinsdagmiddag. "De inspanningen van alle overheden en de NMBS leidden tot een gewenst resultaat. De mindere weersomstandigheden droegen hier uiteraard toe bij." Verder benadrukt Carl Decaluwé dat de samenwerking tussen NMBS, Securail en de politiediensten vlot verliep. De preventieve controles van Securail in grote stations in het binnenland wierpen bovendien hun vruchten af. Het hele weekend bleef de bezetting van alle treinen richting de kust onder de gewenste 80 procent, het stop & go-principe heeft men niet moeten toepassen."Ook de komende weekends worden de maatregelen bekeken, altijd in samenspraak met de partners. Komend weekend blijft de maximale bezetting van 80 procent per trein van kracht. Ook het aantal mooiweertreinen blijft beperkt", aldus gouverneur Decaluwé. "Iedereen is uiteraard welkom aan de kust, maar wie komt, bereidt zich best voor via de druktebarometer voor het vertrek. Staat je favoriete bladplaats op geel (druk), kies dan beter voor een andere kustzone die (licht)groen kleurt."