De burgemeesters van de kustgemeenten De Panne, Nieuwpoort en Koksijde, die samen deel uitmaken van Politiezone Westkust, maar ook vallen onder brandweerzone Westhoek, ondertekenden al in september een intentieverklaring om een nieuwe hulpverleningszone op te richten. Ook de gemeente Middelkerke, die tot brandweerzone 1 behoort, sloot zich daarbij aan.
...

De burgemeesters van de kustgemeenten De Panne, Nieuwpoort en Koksijde, die samen deel uitmaken van Politiezone Westkust, maar ook vallen onder brandweerzone Westhoek, ondertekenden al in september een intentieverklaring om een nieuwe hulpverleningszone op te richten. Ook de gemeente Middelkerke, die tot brandweerzone 1 behoort, sloot zich daarbij aan. "Wij hebben de intentie om zo snel mogelijk deze nieuwe hulpverleningszone op te richten", klonk het toen. "Later willen we ook de politiezones samenvoegen, maar het zal maar een kwestie van maanden zijn voor dit op het gebied van de brandweer een feit is." Redenen voor de boedelscheiding waren onder meer de financiële verdeelsleutel en de specifieke noden van kustgemeenten.Zo'n vaart loopt het echter niet. Het was Vlaams Parlementslid en senator Martine Fournier die onlangs de vraag stelde aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem over een eventuele hervorming van de brandweerzone in de Westhoek. De vraag kon weliswaar op begrip rekenen van de minister. "Ik kan mij vinden in de bezorgdheden van de gemeenten van de Westhoek. Er dient hoe dan ook te worden vastgesteld dat de financiering van de hulpverleningszones tot problemen en onvrede leidt bij heel wat gemeenten. In dat opzicht is het te begrijpen dat een aantal van hen met eenzelfde behoefteprofiel, zich willen afsplitsen van de gemeenten met een ander profiel."Toch kon er voor de minister geen sprake zijn van bijkomende zones. "Ik heb dan ook aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen gevraagd om te zoeken naar een oplossing, eventueel met een herschikking van de hulpverleningszones, maar zonder dat het aantal zones wordt vergroot", reageert minister De Crem.Maar de minister sloot toch niet helemaal de deur. "Het is eerst en vooral aan de betrokken gemeenten om een voorstel tot reorganisatie uit te werken dat niet alleen door hen wordt gedragen, maar evenzeer door de provincie, het personeel en alle andere belanghebbenden. Wanneer dit voorstel niet past binnen het huidige reglementair kader, zal een politiek debat hierover noodzakelijk zijn."Met andere woorden: de huidige wetgeving voorziet in West-Vlaanderen in maximum vier hulpverleningszones. Voor een verhoging van dat aantal is een wetsaanpassing noodzakelijk. Provinciegouverneur Carl Decaluwé bevestigt inderdaad dat federaal minister Pieter De Crem (CD&V) hem heeft gevraagd om de mogelijkheden rond de problematiek van de hulpverleningszones te onderzoeken. "Ik ben daar zeker toe bereid", zegt de gouverneur, "maar dat kan niet zomaar. Het koninklijk besluit ter zake stelt inderdaad dat er in West-Vlaanderen maximum vier hulpverleningszones mogen zijn. In principe zou er dus een moeten verdwijnen als er een nieuwe bijkomt, en dat is echt niet aan de orde. Ik wil zeker het principe van een vijfde zone steunen en aan de realisatie ervan meewerken als er een parlementaire meerderheid wordt gevonden die de wetgeving hierover aanpast. Eens dit gebeurd is - en dat zal snel moeten gaan - kan ik met alle gemeenten van de twee betrokken hulpverleningszones - zijnde Westhoek en Brugge - zoeken naar een oplossing en het eventueel oprichten van een vijfde hulpverleningszone. Dat zal echter allemaal vóór 31 maart moeten gebeuren, dus de tijd voor een wetgevend initiatief dringt", geeft de gouverneur nog mee. Voor burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) van Middelkerke is het standpunt van de gouverneur goed nieuws. Meer nog, vandaag, vrijdag, staat een onderhoud gepland met de minister en de vier betrokken burgemeesters. "En het is daarbij de bedoeling om naar een wettelijke oplossing te zoeken", bevestigt Dedecker. Ook burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort is optimistisch over het overleg. "Het zou de bedoeling zijn om eerst een pilootproject op poten te zetten. We hebben ook een onderhoud gehad met de voorzitter van hulpverleningszone Westhoek, burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) van Ieper. Dit probleem moet op een deftige, professionele manier aangepakt worden, zonder ruzie, maar met een voor alle partijen aanvaardbare oplossing." (DVL)