De provinciale veiligheidscel, onder voorzitterschap van gouverneur Carl Decaluwé, zal de richtlijnen van het nationaal niveau omgezet worden naar het provinciaal niveau en zal de situatie in West-Vlaanderen gecoördineerd worden. "Daarnaast zullen ook de bestaande noden op het terrein opgevolgd worden en op een uniforme manier - en in overleg met het federaal niveau - behandeld worden", klinkt het.

"Momenteel zitten we nog steeds in fase 2 van de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen die nu genomen worden, zijn erop gericht om de verspreiding van het virus tegen te gaan."

Scholen

De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen. Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

De crèches blijven open.

Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Handelszaken en recreatieve activiteiten

Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten. Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan. De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.

Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de al geformuleerde aanbevelingen.

Werk

Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk, maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Carl Decaluwé, Davy Coghe
Carl Decaluwé © Davy Coghe

Ondersteunende maatregelen voor bedrijfsleven

Omdat de federale regering zich ook bewust is van het feit dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren, zijn er tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd.

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.

2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.

4. Betalingsplan btw.

5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing.

6. Betalingsplan personenbelasting en vennootschapsbelasting.

7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen.

8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht).

10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

"Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden: de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Bij de minste twijfel moet de huisarts geraadpleegd worden. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken."

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl. Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689. Voor vragen over economie: 0800 12 033.

De provinciale veiligheidscel, onder voorzitterschap van gouverneur Carl Decaluwé, zal de richtlijnen van het nationaal niveau omgezet worden naar het provinciaal niveau en zal de situatie in West-Vlaanderen gecoördineerd worden. "Daarnaast zullen ook de bestaande noden op het terrein opgevolgd worden en op een uniforme manier - en in overleg met het federaal niveau - behandeld worden", klinkt het."Momenteel zitten we nog steeds in fase 2 van de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen die nu genomen worden, zijn erop gericht om de verspreiding van het virus tegen te gaan."De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen. Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.Alle activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten. Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan. De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de al geformuleerde aanbevelingen.Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk, maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.Omdat de federale regering zich ook bewust is van het feit dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren, zijn er tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd.1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht.2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.4. Betalingsplan btw.5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing.6. Betalingsplan personenbelasting en vennootschapsbelasting.7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen.8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht).10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken."Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden: de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Bij de minste twijfel moet de huisarts geraadpleegd worden. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken."