Begin dit jaar lanceerde gouverneur Carl Decaluwé een aantal voorstellen om de verkeersveiligheid in de provincie te verbeteren. Uit een studie, over West-Vlaamse verkeersdoden, bleek immers dat er nogal werk aan de winkel is. Decaluwé was de eerste gouverneur die een gedetailleerde analyse bestelde.
...

Begin dit jaar lanceerde gouverneur Carl Decaluwé een aantal voorstellen om de verkeersveiligheid in de provincie te verbeteren. Uit een studie, over West-Vlaamse verkeersdoden, bleek immers dat er nogal werk aan de winkel is. Decaluwé was de eerste gouverneur die een gedetailleerde analyse bestelde. Uit het onderzoek bleek dat fietsers zo'n 7 procent uitmaakten van de verkeersdoden in 2017. Een jaar later was dat cijfer haast verdrievoudigd. Geen enkel slachtoffer droeg een helm. Bij de bekendmaking van de resultaten was de gouverneur al strijdvaardig om dat aan te pakken. "Je kan sensibiliseren, maar op een bepaald moment moet je harder actie ondernemen", klonk het toen. "Bij scholieren is fluokledij of een helm niet meer cool. Fietshelmen moeten ze dringend verplichten. Voor iedereen."De gouverneur wil nu een versnelling hoger schakelen, nu september opnieuw heel wat slachtoffers eiste op West-Vlaamse wegen. Maar liefst zeven mensen stierven met de fiets in het verkeer. Ter vergelijking: vorig jaar vielen volgens het verkeersinstituut Vias tien dodelijke slachtoffers te betreuren. Omdat het onderzoek uitwees dat de oorzaak niet eenduidig is, bij bijvoorbeeld de verkeersinfrastructuur, houdt de gouverneur nu opnieuw een pleidooi om de fietshelm te verplichten. Opvallend: de Fietsersbond ziet het iets genuanceerder. "Alhoewel we het dragen van een fietshelm aanmoedigen, helpt een helm vooral bij een val aan lage snelheid. Bij een botsing met een auto ligt de snelheid vaak hoger. Daarom moeten we vooral zorgen dat de situatie geen ongeval kan uitlokken. Denk maar aan het ongeval in Zwevegem (waar een meisje van 12 gegrepen werd door een vrachtwagen, red.). Maar er is inderdaad een mentaliteitswijziging nodig: bij fietsers die een helm moeten dragen, bij chauffeurs en ook beleidsmakers." Een verplichting om de helm te dragen gebeurt op federaal niveau.