Het was burgemeester Gerard Liefooghe die de gouverneur zo'n anderhalf jaar geleden in zijn gemeente beloofde uit te nodigen. "Hij is nooit eerder op het gemeentehuis geweest. Een datum was al min of meer gepland, maar door corona is de ontmoeting uitgesteld"...

Het was burgemeester Gerard Liefooghe die de gouverneur zo'n anderhalf jaar geleden in zijn gemeente beloofde uit te nodigen. "Hij is nooit eerder op het gemeentehuis geweest. Een datum was al min of meer gepland, maar door corona is de ontmoeting uitgesteld", reageert burgemeester Liefooghe die hem maandagvoormiddag aan Wyckhuize heeft verwelkomd. De gouverneur vergadert met leden van het schepencollege in de raadszaal van het gemeentehuis. Het Leiselse restaurant 'De Zaligheid' levert tegen de middag een sobere maar verfijnde maaltijd. Thema's die aan bod komen zijn de aanpak van de covid-besmettingen, de toekomst van de kleine politiezone Spoorkin en het grote opvanginitiatief Clep dat aan 52 asielzoekers opvang kan bieden. Verder ging het nog over de eventuele toekomstige stijging van de zeespiegel en de impact daarvan op Stavele dat aan de IJzer gelegen is, de - eerder moeilijke - samenwerking inzake brandweer met sommige kustgemeenten en tot slot de financiële inkomsten aan Alveringem via het gemeentefonds. Door herverkaveling binnen de ruilverkaveling Sint-Rijkers verliest Alveringem 357 hectare open ruimte en 120.000 euro aan subsidies uit het gemeentefonds en openruimtefonds per jaar. Het schepencollege vraagt de steun van de gouverneur om dit euvel op te lossen. (AB)