"Sluikstorters komen maar beter tot inkeer, want de gemeenschapswacht gaat tijdens de Week van de Handhaving nog vaker op pad om extra controles uit te voeren op sluikstortgevoelige plaatsen", vertelt milieuschepen Lynn Vermote (Open VLD).
...

"Sluikstorters komen maar beter tot inkeer, want de gemeenschapswacht gaat tijdens de Week van de Handhaving nog vaker op pad om extra controles uit te voeren op sluikstortgevoelige plaatsen", vertelt milieuschepen Lynn Vermote (Open VLD). "Ook de anonieme camera zal worden ingezet. De Week van de Handhaving beperkt zich echter niet tot repressieve acties. Zo hebben we hier deze ochtend peukentasjes uitgedeeld in de schoolomgeving van GBS De Kreke in de Torhoutstraat in Kortemark.""De mensen krijgen bij het begin van de schooldag de boodschap om hun peuken beter op zak, in het peukentasje, te houden dan die op straat te gooien. Later voorziet de milieudienst hier nog een tweede actie tegen peukenafval, waarbij inwoners onder andere een zak-asbak zullen kunnen aanschaffen. "Kortemark tekende ook in op een coachingstraject om zwerfvuil en sluikstort aan te pakken en startte alvast de uitrol van een vuilnisbakkenplan op. Daarbij wordt gekeken welke vuilnisbakken snel vol zitten en welke amper gebruikt worden, maar ook of de vuilnisbak wel het juiste afval bevat. Het is immers niet de bedoeling dat inwoners er huishoudafval in gaan deponeren.""Onze gemeente heeft intussen al meer dan 60 geregistreerde Mooimakers, geëngageerde burgers die enthousiast hun stukje Kortemark proper houden. Tijdens de World Cleanup Day, op zaterdag 19 september, werd in onze gemeente niet minder dan 225 kilo aan zwerfvuil bijeengeraapt", besluit schepen Vermote. (JDK)