In een CBD-shop worden verzorgingsproducten, olie of wiet verkocht op basis van cannabidiol, een cannabisbestanddeel met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent waardoor de producten geen psychoactief effect zouden hebben. Omdat er nog altijd geen unanimiteit bestaat bij exp...

In een CBD-shop worden verzorgingsproducten, olie of wiet verkocht op basis van cannabidiol, een cannabisbestanddeel met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent waardoor de producten geen psychoactief effect zouden hebben. Omdat er nog altijd geen unanimiteit bestaat bij experts over al dan niet schadelijke gevolgen bij langdurig gebruik van deze producten, zien overheidsinstanties streng toe op wat er wordt verkocht in deze zaken.Ine Deburchgraeve, communicatieverantwoordelijke van PZ Westkust deelt mee: "De politie Westkust, de FOD Volksgezondheid, het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en de douane hebben enkele dagen geleden samen een controle uitgevoerd bij GANO, de CBD-shop in Oostduinkerke. Daar nam de douane een 40-tal tabaksproducten in beslag wegens het ontbreken van een taksband. Bovendien werd ook een waarschuwing gegeven om zich in regel te stellen inzake de verkoop van alcoholische dranken. Het FAVV nam samen met de dienst Volksgezondheid de volledige stock flacons CBD-olie en de volledige hoeveelheid thee in beslag. De goederen bevatten meer verdovende middelen dan wettelijk toegestaan. De zaak werd niet gesloten, maar er werd een PV opgemaakt."De PZ Westkust zal streng blijven toezien op dergelijke shops en alle overige handelszaken die dergelijke producten aanbieden mogen zich aan verdere controle verwachten.(MVQ)